איתן צחור

איתן צחור

עמותת השלום לטיפול בקשיש נ' יצחק הרצוג ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/10EF48FE313DE1ED4225760E0055D5EB/$FILE/F1693E8CB31C2E2E42257609002C611B.html
תאריך: 
10/08/09
Case ID: 
1586_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : איתן צחור ד"ר עומר דקל
איתן צחור
ד"ר עומר דקל

עמותת שלהב"ת נ' יצחק הרצוג ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1F1A5C570D28A35A4225760E0055D372/$FILE/B9446AB5C8B7F98542257609002C9A70.html
תאריך: 
10/08/09
Case ID: 
1585_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : איתן צחור ד"ר עומר דקל
איתן צחור
ד"ר עומר דקל

האגודה למען הזקן שפיר נ' יצחק הרצוג ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D6BE2AF4A1161CB14225760E0055D2E4/$FILE/6BFC49339B0DDA8F42257609002C8417.html
תאריך: 
10/08/09
Case ID: 
1563_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : איתן צחור ד"ר עומר דקל
איתן צחור
ד"ר עומר דקל

עמל ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9697AA187F6D79E7422575EE005906B3/$FILE/628C5CDC2BEA9B51422575EE002884EA.html
תאריך: 
09/07/09
Case ID: 
1518_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : איתן צחור ד"ר עומר דקל
איתן צחור
ד"ר עומר דקל

איגוד נותני שירותי סיעוד נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/53DC361C559914B64225755300564073/$FILE/996CF83E2F8C27D94225755100314B6D.html
תאריך: 
04/02/09
Case ID: 
1003_9
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : , איתן צחור אלי לוטן ד"ר פרידמן,
,
איתן צחור
אלי לוטן
ד"ר
פרידמן,
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system