רפאל יעקובי

רפאל יעקובי

גלאור בע"מ נ. ג'נידי עבאס מח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F0B036CD1BEBDAEC4225754C00560A8D/$FILE/765B6B8068BA15D842257549003EC25E.html
תאריך: 
28/01/09
Case ID: 
1194_5
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : נ' ראשד ס' ע'אליה
נ' ראשד
ס' ע'אליה

מזרחי נ' איילון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8EF94098C1D272BB4225754B00567FE5/$FILE/664D92FFA5F97F0F4225754B0026A539.html
תאריך: 
27/01/09
Case ID: 
722_8
Case type: 
ברע
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : א' ע'
א'
ע'

בטוח נ. הראל חב' לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5ED71ED4F9C0936E4225754A00560878/$FILE/9E49FFFE4BFA50DA422575490027464F.html
תאריך: 
26/01/09
Case ID: 
11277_4
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : ח"ד חיות י' ברזילי
ח"ד חיות
י' ברזילי

א.ד. בתי עץ בע נ' איימי קולינס

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/32A5830EBCB46806422575460056365D/$FILE/19D390D0846434E1422575460031D55B.html
תאריך: 
22/01/09
Case ID: 
749_8
Case type: 
ברע
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : חיים עידו
חיים
עידו

ברקוביץ נ' בנק המזרחי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B7120B9590153C1F4225754400569717/$FILE/B61C0B66A538C4FD42257544004145FE.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
7446_8
Case type: 
הפ
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : בנג'י דוד יגאל מלמד יהודה שנייויס סיגלית
בנג'י דוד
יגאל מלמד
יהודה שנייויס
סיגלית

נאמני מושב זקנים נ'רשם ההקדשות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FD7C51281EA0887C4225754400568081/$FILE/0B71995D3A18B32042257544003FD430.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
8006_9
Case type: 
הפ
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : עמרם
עמרם

גולדשטיין נ' הכשרת היישוב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2E0BB3F244AA7072422575440056858D/$FILE/25DBEFD3BE956D6F42257544003E88F0.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
2531_8
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : א'
א'

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/626261EED652563242257542005695D1/$FILE/C363405731A12E91422575420042B141.html
תאריך: 
18/01/09
Case ID: 
636_8
Case type: 
ברע
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : י' ע'
י'
ע'

סמט נ. רוזנברג

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/86ED4C6242980FF34225753D00561855/$FILE/AB5DDD712E4166664225753C0028360A.html
תאריך: 
13/01/09
Case ID: 
3769_4
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : מ' קרויזר צ' שטרסברג
מ' קרויזר
צ' שטרסברג

שקיר יוסף איוב נ. מר קראוס

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7C76549EA78A00554225753B0055AB9A/$FILE/A9862DDE8BD0FE2A42257528002F4029.html
תאריך: 
11/01/09
Case ID: 
7050_6
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : מ' מיעארי
מ' מיעארי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system