בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

מגורי נ. בר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/21282AF3EF13D3C34225765C0051B30A/$FILE/8D3FC83D537B93F24225765A002525D4.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1012_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

מגורי נ. בר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/21282AF3EF13D3C34225765C0051B30A/$FILE/8D3FC83D537B93F24225765A002525D4.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1012_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

י. פריזט נ. פשוט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8E25D363FC596AE44225765C0051B8F0/$FILE/E1463691712A2B7A4225765A00262D8E.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1015_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

זמירו נ.גאנם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/08BCFD344776842E4225765C0051B4E8/$FILE/D4218FFEE0FD400B4225765A0028AFE4.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1005_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

מור נ. כרמלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AFB28FAD41ACC4A34225765C0051B420/$FILE/A912BFA9B78A3E4F4225765A0027CDB6.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1010_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

מור נ. כרמלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AFB28FAD41ACC4A34225765C0051B420/$FILE/A912BFA9B78A3E4F4225765A0027CDB6.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1010_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

קורדובה נ. צארום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DA6C0D72C6B8C9EC4225765C0051B063/$FILE/60E33B05F56A40084225765A00293F87.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1004_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

קורדובה נ. צארום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DA6C0D72C6B8C9EC4225765C0051B063/$FILE/60E33B05F56A40084225765A00293F87.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1004_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

זמירו נ.גאנם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/08BCFD344776842E4225765C0051B4E8/$FILE/D4218FFEE0FD400B4225765A0028AFE4.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1005_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

קוגמן נ. עמרם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F96E1EFD0F0564204225765C0051AF1E/$FILE/2C3CB93D3A7B84FF4225765A0027852E.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1000_9
Case type: 
תק
שופטים : דוד גדול
דוד גדול
בתי משפט : בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system