דוד רוזן - שופט

דוד רוזן - שופט

אור אדמסקי נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C1906AAC24BBF62D4225762D0051F840/$FILE/585919B3C2923851422576260036E4B5.html
תאריך: 
10/09/09
Case ID: 
7311_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט

מדינת ישראל נ' עמיר מולנר ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/68166AFD32D816334225762A0051267A/$FILE/AE7D2336ADD3669A422575ED00451420.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
40259_8
Case type: 
פ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט
עורכי דין : אהוד דגן יוסי קורצברג ו ירום הלוי כץ סוחמי
אהוד דגן
יוסי קורצברג ו
ירום הלוי
כץ
סוחמי
שחר חצרוני
תמיר סננס

מנשה גל נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A11CB0D298729BF44225762600514A95/$FILE/5985DF6A5F4F5EB9422575ED00229FEF.html
תאריך: 
03/09/09
Case ID: 
7519_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט

מנשה גל נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A11CB0D298729BF44225762600514A95/$FILE/5985DF6A5F4F5EB9422575ED00229FEF.html
תאריך: 
03/09/09
Case ID: 
7519_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט

מור נ. מ"י פמתא פל-א תא תנועה-117\2008

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2D82C31E51E7AB74422575EA005A83C6/$FILE/A06FD8BC06DA38A7422575CE0041EA45.html
תאריך: 
05/07/09
Case ID: 
7430_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט

מ"י נ. שבצר פרק-פמתא-א/5417/08

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/94EE131223B8FF01422575380055B9DE/$FILE/3C884CCA45DB2A164225753100497142.html
תאריך: 
08/01/09
Case ID: 
40213_8
Case type: 
פ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט

מנהל ארנונה של נ. עז' מושלין ח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6F0A4F79731A497F422575310055E8B0/$FILE/283A87C82A253763422575220041A5B8.html
תאריך: 
01/01/09
Case ID: 
147_8
Case type: 
עמנ
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1251F766B7CFFF5C422575260065BCBC/$FILE/E9D7BE40AC8B24494225752100258729.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
2207_8
Case type: 
עתמ
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט
עורכי דין : דר לולו ו שפיר ו
דר לולו ו
שפיר ו

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1251F766B7CFFF5C422575260065BCBC/$FILE/E9D7BE40AC8B24494225752100258729.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
2207_8
Case type: 
עתמ
שופטים : דוד רוזן - שופט
דוד רוזן - שופט
עורכי דין : דר לולו ו שפיר ו
דר לולו ו
שפיר ו
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system