התובע

התובע

מנשה נגאוקר נ. דביק אגודה שיתו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F9E6DDFC139244A6422576410062A204/$FILE/771E92967C98DE754225763B004D28BA.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1367_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : התובע שמואל דרורי
התובע
שמואל דרורי

יגאל אירז'נסקי נ. מכולנוע בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/65BD830116727CE04225764100530B3B/$FILE/ADD8DE90C0243CCA4225763B004D2846.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1269_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : התובע משה וקרט
התובע
משה וקרט

יגאל אירז'נסקי נ. מכולנוע בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/65BD830116727CE04225764100530B3B/$FILE/ADD8DE90C0243CCA4225763B004D2846.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1269_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : התובע משה וקרט
התובע
משה וקרט

ולרי נורוב נ. ניסים לוי )מוסך

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F9D50809808FD3A74225764100530C16/$FILE/B4E46D63B1ED9C894225763B004D26D2.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1117_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר – שופט
אילן סופר – שופט
עורכי דין : דניאל אל-דרור התובע
דניאל אל-דרור
התובע

ולרי נורוב נ. ניסים לוי )מוסך

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F9D50809808FD3A74225764100530C16/$FILE/B4E46D63B1ED9C894225763B004D26D2.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1117_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר – שופט
אילן סופר – שופט
עורכי דין : דניאל אל-דרור התובע
דניאל אל-דרור
התובע

אלזיאדנה מחמד נ. נטו מילנדה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E9C3E7285CABAD3E422576340061DD60/$FILE/D69D6B3CB1D80E324225762C00258521.html
תאריך: 
17/09/09
Case ID: 
1968_9
Case type: 
דמ
עורכי דין : התובע
התובע
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

אלזיאדנה מחמד נ. נטו מילנדה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E9C3E7285CABAD3E422576340061DD60/$FILE/D69D6B3CB1D80E324225762C00258521.html
תאריך: 
17/09/09
Case ID: 
1968_9
Case type: 
דמ
עורכי דין : התובע
התובע
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט

אזולאי דודו נ. ג`יימס ריצ`רדסו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2947ED562CC058EB42257633005163B8/$FILE/0E80AE7FD52BB28F42257625004E3DA1.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
3558_8
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : אבי אורן התובע
אבי אורן
התובע

ארתור זוייב נ. העמותה לקידום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AC564373A6D1EC3E4225762500518C85/$FILE/715AC9CD534E9E714225761D004E09A5.html
תאריך: 
02/09/09
Case ID: 
3364_8
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : התובע נעמי דפנה-נחום
התובע
נעמי דפנה-נחום

בוטבול מכלוף נ. קיוסק בא-לי/שט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EAED66A205B77AC0422575FB0059214E/$FILE/8205D8441D873673422575E60047DDC5.html
תאריך: 
22/07/09
Case ID: 
1856_9
Case type: 
דמ
עורכי דין : התובע
התובע
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system