התובע ובאת כוחו

התובע ובאת כוחו

עדי זפרני נ. חב' "של פרוייקטים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F74E72B7A21D6EF5422575F800579B4B/$FILE/C93040DA6A3EADFD422575A8004CADDC.html
תאריך: 
19/07/09
Case ID: 
2176_8
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : אורית זילוני התובע ובאת כוחו
אורית זילוני
התובע ובאת כוחו

להב ליאור נ. בטוח לאומי-סניף ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/11DD48D47B2E87914225759F0055C6A7/$FILE/A2E2EE772A912E4C42257590004D63F6.html
תאריך: 
21/04/09
Case ID: 
3191_8
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : התובע ובאת כוחו עינת קנפו-לוי
התובע ובאת כוחו
עינת קנפו-לוי

פריידקין נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/50CF3C2585E30F4E4225752600765B27/$FILE/36664C0DADA6161C42257523005A7CAC.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
2071_8
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר – שופט
אילן סופר – שופט
עורכי דין : התובע ובאת כוחו עינת לוי-קנפו
התובע ובאת כוחו
עינת לוי-קנפו

פריידקין נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/50CF3C2585E30F4E4225752600765B27/$FILE/36664C0DADA6161C42257523005A7CAC.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
2071_8
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר – שופט
אילן סופר – שופט
עורכי דין : התובע ובאת כוחו עינת לוי-קנפו
התובע ובאת כוחו
עינת לוי-קנפו
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system