א' ואגו

א' ואגו

(.. גרוס נ. בנק לאומי לישר כלל-לאומי-57000/46

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C2CE836A63F2176422576A3005132E0/$FILE/536AC247CF5046084225765E0023C81B.html
תאריך: 
06/01/10
Case ID: 
1020_9
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : גרטנר ליאור אייזנפלד - רזניק – בן- ציון
גרטנר
ליאור אייזנפלד -
רזניק – בן- ציון

(.. גרוס נ. בנק לאומי לישר כלל-לאומי-57000/46

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C2CE836A63F2176422576A3005132E0/$FILE/536AC247CF5046084225765E0023C81B.html
תאריך: 
06/01/10
Case ID: 
1020_9
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : גרטנר ליאור אייזנפלד - רזניק – בן- ציון
גרטנר
ליאור אייזנפלד -
רזניק – בן- ציון

פורום חוף אשקלון נ. החברה הכלכ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CB99D3D5F01CB55A4225769D0051DAA0/$FILE/03DA0F3364993D744225769B0023CB34.html
תאריך: 
31/12/09
Case ID: 
4082_9
Case type: 
הפ
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : אליעזר בן מוחה גיל ורגון ר. ברק
אליעזר בן מוחה
גיל ורגון
ר. ברק

זאב נ. מורביה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F69B8BB2C0F80ECB422576920051FFFE/$FILE/E7B56CC5F85704A94225768E0029AA58.html
תאריך: 
20/12/09
Case ID: 
4040_9
Case type: 
הפ
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : גולדהמר אברהם שטרית יצחק
גולדהמר אברהם
שטרית יצחק

זאב נ. מורביה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F69B8BB2C0F80ECB422576920051FFFE/$FILE/E7B56CC5F85704A94225768E0029AA58.html
תאריך: 
20/12/09
Case ID: 
4040_9
Case type: 
הפ
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : גולדהמר אברהם שטרית יצחק
גולדהמר אברהם
שטרית יצחק

בנימין נ' דעבול

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5D194473636530CC4225766B00517D9E/$FILE/F36D32325C295D7D4225766200230038.html
תאריך: 
11/11/09
Case ID: 
1219_8
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו

אופנת רוקי בע" נ. עמיגור 2000

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E82AF40D6D12C42C4225766B00520C66/$FILE/80FEBD2C9C1FFC374225766A003DA838.html
תאריך: 
11/11/09
Case ID: 
1084_8
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : תמיר עידן
תמיר עידן

סטבון נ. בראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6D95A371AE25ECCE422576310051C227/$FILE/4144E43B2276A32B4225763000224E92.html
תאריך: 
14/09/09
Case ID: 
1050_9
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : דני אליגון סולומונוביץ' אלכס
דני אליגון
סולומונוביץ' אלכס

סטבון נ. בראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6D95A371AE25ECCE422576310051C227/$FILE/4144E43B2276A32B4225763000224E92.html
תאריך: 
14/09/09
Case ID: 
1050_9
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : דני אליגון סולומונוביץ' אלכס
דני אליגון
סולומונוביץ' אלכס

אמסלם נ. בית עזרא מושב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E0A0976610AEBEE94225757B0056D5DC/$FILE/FCB36F7A132AD7294225757B002B6B10.html
תאריך: 
16/03/09
Case ID: 
1073_8
Case type: 
עא
שופטים : א' ואגו
א' ואגו
עורכי דין : אצראף (אסרף) יהושע עו"ד תשובה ויקטור תשובה ויקטור
אצראף (אסרף) יהושע
עו"ד תשובה ויקטור
תשובה ויקטור
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system