אילן סופר

אילן סופר

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AFCB56256A2741504225762A0052156C/$FILE/DB60FBCE59E979A94225762A0026398A.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
1250_9
Case type: 
פ
שופטים : אילן סופר
אילן סופר

ענת אלימלך - חברת דואר ישראל בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AC9175B49692B11D42257625005225EA/$FILE/79F1CBBB9676C09F4225762500287408.html
תאריך: 
02/09/09
Case ID: 
2655_8
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : דוד משה מיכל זמרן
דוד משה
מיכל זמרן

יורי חרון-זדה נ. חב' תכלת מפעל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E0563CC38B0BD6A54225762500521708/$FILE/57FD87B7532E5ECE42257625002A00F4.html
תאריך: 
02/09/09
Case ID: 
1094_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : אלכסנדר זרנופולסקי מיכל הורוביץ
אלכסנדר זרנופולסקי
מיכל הורוביץ

איתן שפריר נ. אשרי העמל בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C45133638EFD3703422576250051938D/$FILE/D89631D0D38AA1324225761D004E0B99.html
תאריך: 
02/09/09
Case ID: 
1180_9
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : ברוך כהן
ברוך כהן

עטיה דוד נ. בטוח לאומי-סניף בא

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/75053729432A39B24225762400523294/$FILE/A6F98755DBC64B9E42257624003ACAA1.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
1571_9
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר
אילן סופר

עטיה דוד נ. בטוח לאומי-סניף בא

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/75053729432A39B24225762400523294/$FILE/A6F98755DBC64B9E42257624003ACAA1.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
1571_9
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר
אילן סופר

ג'ידה שלום - המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/495E5F1959ACAC6F42257624005236F0/$FILE/F8C2BBC37B5D07FD422576240026D899.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
1590_9
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר
אילן סופר

ג'ידה שלום - המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/495E5F1959ACAC6F42257624005236F0/$FILE/F8C2BBC37B5D07FD422576240026D899.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
1590_9
Case type: 
בל
שופטים : אילן סופר
אילן סופר

קונובלוב ויאצ'ס נ. ספירל זכוכי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8F989F7CFFF50319422576220051A345/$FILE/E45A2C57BEAD2D5242257622002CE5B6.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
3416_8
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : ליאור קרן מיכל חנדרוס
ליאור קרן
מיכל חנדרוס

טובה בושמיץ נ. דיזנהאוס יוניתו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A98FE4C2A60DF2CA4225761E0051954F/$FILE/9AFCEC003F2EC10F4225761400349BE7.html
תאריך: 
26/08/09
Case ID: 
3383_8
Case type: 
עב
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : אברהם מולכו רוית ארבל
אברהם מולכו
רוית ארבל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system