בית משפט השלום אשדוד

בנק מזרחי המאוחד בע"מ נ. שרביט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A07235A6523271C422575300055D117/$FILE/4EBBB3579BFEC3D04225752D00322AE7.html
תאריך: 
31/12/08
Case ID: 
1848_98
Case type: 
א
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא
עורכי דין : בנק מזרחי המאוחד בע"מ בעניין: אברמוביץ ואח' גולן (שרביט) צפורה חיים קרבר
בנק מזרחי המאוחד בע"מ בעניין: אברמוביץ ואח'
גולן (שרביט) צפורה חיים קרבר

חדד נ. אורצ'רד מפעלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A202302C0C8FEBEE4225752A00566783/$FILE/30B76F032CDB936F4225752A002DD29B.html
תאריך: 
25/12/08
Case ID: 
322_2
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : דני אטיאס חפוטה (חופי) אשר
דני אטיאס
חפוטה (חופי) אשר

ארז נ. אמויאל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DF2DAE36FA53011D422575260056291D/$FILE/2311153D4458DCA842257520003330E0.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
970_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : ארז ישראל כהן מאיר מולכו אברהם עו"ד ארז ישראל בעניין: עו"ד מולכו אברהם
ארז ישראל
כהן מאיר
מולכו אברהם
עו"ד ארז ישראל בעניין: עו"ד מולכו אברהם

זנבה נ. אורטל חברת כ"א בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BC1E2C7D3556AD8F422575270004125A/$FILE/CE072A7DEA14AC6242257520003BEDF2.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
926_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : הרוש אילן זנבה ווסי בעניין: עו"ד הרוש אילן מי-זהב אוריאל
הרוש אילן
זנבה ווסי בעניין: עו"ד הרוש אילן
מי-זהב אוריאל

זנבה נ. אורטל חברת כ"א בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BC1E2C7D3556AD8F422575270004125A/$FILE/CE072A7DEA14AC6242257520003BEDF2.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
926_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : הרוש אילן זנבה ווסי בעניין: עו"ד הרוש אילן מי-זהב אוריאל
הרוש אילן
זנבה ווסי בעניין: עו"ד הרוש אילן
מי-זהב אוריאל

ארז נ. אמויאל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DF2DAE36FA53011D422575260056291D/$FILE/2311153D4458DCA842257520003330E0.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
970_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : ארז ישראל כהן מאיר מולכו אברהם עו"ד ארז ישראל בעניין: עו"ד מולכו אברהם
ארז ישראל
כהן מאיר
מולכו אברהם
עו"ד ארז ישראל בעניין: עו"ד מולכו אברהם

הועדה המקומית נ. בוני התיכון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/85B89E3EEA3C3DBB422575240002D279/$FILE/C1ABB209CE5C888D422574E3003BB2DF.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
32_7
Case type: 
עא
שופטים : א. חזק
א. חזק
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system