בית משפט השלום אשדוד

פלאםון תקשורת בע"מ נ. חיון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7653DAEBFE8022494225762200519230/$FILE/BA3DB06BCDEFB0AA422576220033FB8F.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
457_7
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : פלאפון תקשורת בע"מ בעניין: קיי יחיאל
פלאפון תקשורת בע"מ בעניין: קיי יחיאל

הפניקס חברה לביטוח נ. שמשלשויל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/733802BCECC2E92642257622005196CA/$FILE/E3F14E4285DAFF3B422576220030AC25.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
324_5
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : הפניקס חברה לביטוח בע"מ בעניין: ממן נגד
הפניקס חברה לביטוח בע"מ בעניין: ממן
נגד

הפניקס חברה לביטוח נ. שמשלשויל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/733802BCECC2E92642257622005196CA/$FILE/E3F14E4285DAFF3B422576220030AC25.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
324_5
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : הפניקס חברה לביטוח בע"מ בעניין: ממן נגד
הפניקס חברה לביטוח בע"מ בעניין: ממן
נגד

קו מור חברה לבניה בע"מ נ' חופית החברה העירונית לפיתוח התייורת באשדוד בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2750C7D288C7670F4225762200519B1C/$FILE/FAB5566559A4959A422576220032DFDC.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
198_6
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : "חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי
"חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל
קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי

קו מור חברה לבניה בע"מ נ' חופית החברה העירונית לפיתוח התייורת באשדוד בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2750C7D288C7670F4225762200519B1C/$FILE/FAB5566559A4959A422576220032DFDC.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
198_6
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : "חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי
"חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל
קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי

אלגול בסט נ. בנק פועלי אגודת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F4098FA68A66C9F34225761900513DE0/$FILE/725392C5FA8143D7422576160025D88D.html
תאריך: 
21/08/09
Case ID: 
29_8
Case type: 
עא
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : פרץ אברהם
פרץ אברהם

אלגול בסט נ. בנק פועלי אגודת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F4098FA68A66C9F34225761900513DE0/$FILE/725392C5FA8143D7422576160025D88D.html
תאריך: 
21/08/09
Case ID: 
29_8
Case type: 
עא
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : פרץ אברהם
פרץ אברהם

קרביאן נ. מנואר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8AA0696F34D68C744225760800562364/$FILE/D4F2A1D061566AD4422575F8002C0863.html
תאריך: 
04/08/09
Case ID: 
1877_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : סלע דן עוז יעקב קרביאן משה בעניין: עו"ד עוז יעקב
סלע דן
עוז יעקב
קרביאן משה בעניין: עו"ד עוז יעקב

קרביאן נ. מנואר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8AA0696F34D68C744225760800562364/$FILE/D4F2A1D061566AD4422575F8002C0863.html
תאריך: 
04/08/09
Case ID: 
1877_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : סלע דן עוז יעקב קרביאן משה בעניין: עו"ד עוז יעקב
סלע דן
עוז יעקב
קרביאן משה בעניין: עו"ד עוז יעקב

שללאשוילי נ. שללאשוילי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C45FE30D5D8E5B7E422576000056DBB7/$FILE/5B67F3B0CFE58B17422575FC0042D1D7.html
תאריך: 
27/07/09
Case ID: 
2675_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : 1 . שללאשוילי ראובן- ניתן פסק דין 2 . אליאשר מרדכי בעניין: עו"ד הופמן אריה הופמן אריה ירון אילן
1 . שללאשוילי ראובן- ניתן פסק דין 2 . אליאשר מרדכי בעניין: עו"ד הופמן אריה
הופמן אריה
ירון אילן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system