אלי לוי

אלי לוי

סופר נ. אי.אי.גי.חב` לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E013A07882FE67B24225766B0052F5B2/$FILE/CCDB2005878CBD2E4225766B002F7F55.html
תאריך: 
11/11/09
Case ID: 
8411_7
Case type: 
א
שופטים : מסיכומי התובעת לא ניתן היה לדלות במפורש את הבסיס המשפטי לטענה לפיה מנועה הנתבעת מלהסתמך על תנאי הפוליסה המפורטים בחוברת. דומה שאמירה כללית זו מכוונת להוראת סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח
מסיכומי התובעת לא ניתן היה לדלות במפורש את הבסיס המשפטי לטענה לפיה מנועה הנתבעת מלהסתמך על תנאי הפוליסה המפורטים בחוברת. דומה שאמירה כללית זו מכוונת להוראת סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח
עורכי דין : אביבה רפ אלי לוי
אביבה רפ
אלי לוי

אשר דיין נ. שירביט חברה לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/697DF4C0A0498930422575760056539D/$FILE/9E47D251AAC8C3D442257576002E44DD.html
תאריך: 
11/03/09
Case ID: 
8740_5
Case type: 
א
שופטים : א' דראל
א' דראל
עורכי דין : אלי לוי מיכאל בן עדי
אלי לוי
מיכאל בן עדי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system