מיכל וולפסון

מיכל וולפסון

סנב"צ חברה נ. פלס קונסטרוקציות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9CDD1445F07DA54A4225762E0051321C/$FILE/28F46DA6E6F5275342257609002E64CE.html
תאריך: 
11/09/09
Case ID: 
285_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בורנשטיין דב סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק סרויא יצחק פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב
בורנשטיין דב
סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק
סרויא יצחק
פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב

אילוז איידה נגד א. עיריית אשדוד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/68E4439EF54289E04225762D00722E70/$FILE/8D75D74FD207BDE642257610002FD481.html
תאריך: 
10/09/09
Case ID: 
432_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : אבי דויטש ואח' יעקב לוי ואח'
אבי דויטש ואח'
יעקב לוי ואח'

אילוז איידה נגד א. עיריית אשדוד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/68E4439EF54289E04225762D00722E70/$FILE/8D75D74FD207BDE642257610002FD481.html
תאריך: 
10/09/09
Case ID: 
432_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : אבי דויטש ואח' יעקב לוי ואח'
אבי דויטש ואח'
יעקב לוי ואח'

פלאפון תקשורת בע"מ נ. ואנונו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/959D93417187356F4225762D00515F2A/$FILE/6200D650A5AC72854225760D00464640.html
תאריך: 
10/09/09
Case ID: 
235_7
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : פלאפון תקשורת בע"מ בעניין: מאיר אבי
פלאפון תקשורת בע"מ בעניין: מאיר אבי

פלאפון תקשורת בע"מ נ. ואנונו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/959D93417187356F4225762D00515F2A/$FILE/6200D650A5AC72854225760D00464640.html
תאריך: 
10/09/09
Case ID: 
235_7
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : פלאפון תקשורת בע"מ בעניין: מאיר אבי
פלאפון תקשורת בע"מ בעניין: מאיר אבי

אהל נגד אחים אום שותפות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F3F512F9A691F4834225762C00515C26/$FILE/0E2E19001A891A264225761000305881.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
7174_7
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : תאומי שרית
תאומי שרית

איילון חברה לביטוח בע"מ נ. סרו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A934FDF581BE29C4225762C00519836/$FILE/84CD50EE153C10CC4225762900420863.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
1003_8
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : מור-יוסף יצחק פיינגולד אברהם
מור-יוסף יצחק
פיינגולד אברהם

אהל נגד אחים אום שותפות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F3F512F9A691F4834225762C00515C26/$FILE/0E2E19001A891A264225761000305881.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
7174_7
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : תאומי שרית
תאומי שרית

"אלקיים נ. מעוז-חברה לביטוח בע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5818511C277A08044225762C00514337/$FILE/F43086DCC81D77E94225760100427A56.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
853_3
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בראל אביר
בראל אביר

"אלקיים נ. מעוז-חברה לביטוח בע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5818511C277A08044225762C00514337/$FILE/F43086DCC81D77E94225760100427A56.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
853_3
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בראל אביר
בראל אביר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system