מיכל וולפסון

מיכל וולפסון

בנק אוצר החייל נ. בנימין יצחק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/345E2152475582DC4225759100568AA1/$FILE/219479132689930242257591002EE0A0.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
9882_96
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בודה שרגא
בודה שרגא

עמידר - בן חמו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7B75007DD72ECE634225758500560188/$FILE/803245219ACDF1EF422575770027BB56.html
תאריך: 
26/03/09
Case ID: 
4561_6
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : מינדל יגאל עו"ד עמיר דורון עמיר דורון
מינדל יגאל
עו"ד עמיר דורון
עמיר דורון

עמידר החברה הלאומית נ. שירק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/289412CE6D249AE64225757E0055C474/$FILE/F03AF649E931E5344225757400497B88.html
תאריך: 
19/03/09
Case ID: 
3282_8
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : עמיר דורון
עמיר דורון

אברג'יל נ. אלקבץ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E0C15BF612A566434225757D00559D4B/$FILE/77232E3BFB19A0534225753C0028ACCA.html
תאריך: 
18/03/09
Case ID: 
2331_6
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : אברג'יל יאיר בעניין: עו"ד הראל גיל הראל גיל נגד שומר נעים
אברג'יל יאיר בעניין: עו"ד הראל גיל
הראל גיל
נגד
שומר נעים

אברג'יל נ. אלקבץ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3448A43D61F62C7F4225757C0056005D/$FILE/5B1B8C54B0BB6FB442257577002E0096.html
תאריך: 
17/03/09
Case ID: 
2331_6
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : אברג'יל יאיר בעניין: עו"ד הראל גיל הראל גיל נגד שומר נעים
אברג'יל יאיר בעניין: עו"ד הראל גיל
הראל גיל
נגד
שומר נעים

עירית אשדוד נ. פיודיק עבודות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/53C83209DB9ED592422575700055978D/$FILE/7384153608E396694225755E002FEB98.html
תאריך: 
05/03/09
Case ID: 
196_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בר ששת חופני סגל עמיחי עירית אשדוד בעניין: עו"ד בר ששת חופני פיודיק עבודות בניין בע"מ ח"פ 510886229 עו"ד סגל עמיחי
בר ששת חופני
סגל עמיחי
עירית אשדוד בעניין: עו"ד בר ששת חופני
פיודיק עבודות בניין בע"מ ח"פ 510886229 עו"ד סגל עמיחי

כהן יעקב ואח' נ' אחים אום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0269539C683EFB694225755E00559A07/$FILE/6F06DD779BD3D8A64225753D0030EFAA.html
תאריך: 
15/02/09
Case ID: 
9872_0
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון

וינשטוק נ' פרץ בוני הנגב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7F93B02878CA947E4225755E0055D6D9/$FILE/4CC7F1BD27A4FC694225755800269E9E.html
תאריך: 
15/02/09
Case ID: 
2659_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון

שיר לביא בניה נ. קונסטיל בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5E9865F82BB8963042257558005580B2/$FILE/795697265048D1854225753D003D9CE5.html
תאריך: 
09/02/09
Case ID: 
2044_2
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : שיר לביא בניה ויזמות בע"מ בעניין: נווה יוסף
שיר לביא בניה ויזמות בע"מ בעניין: נווה יוסף

דרוטמן נ. המועצה הדתית אשדוד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FE25DAEB1FEDE14A422575580055814F/$FILE/EF0BD026BFE5F0AE4225753D004232F9.html
תאריך: 
09/02/09
Case ID: 
2155_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system