עירית כהן

עירית כהן

רוימי שמעון נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/49C0ED2B02DBCA324225767A0061CAE3/$FILE/7B75F4D964D156F34225767A005206DF.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
7785_5
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : אריה כרמלי ואח' מאליק מנצור
אריה כרמלי ואח'
מאליק מנצור

'בטוח לאומי-סניף נ. מנורה חב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/32262FED3F7093F54225767A0061C228/$FILE/2F9F25D5BDD845CB4225767A0049AE03.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
10632_7
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : עדנה שבת
עדנה
שבת

רוימי שמעון נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/49C0ED2B02DBCA324225767A0061CAE3/$FILE/7B75F4D964D156F34225767A005206DF.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
7785_5
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : אריה כרמלי ואח' מאליק מנצור
אריה כרמלי ואח'
מאליק מנצור

מאזן חמדאן נ' משרד הביטחון וצבאהגנה לישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/994AD1471142C3EF4225767800520A52/$FILE/2B0EDCB1473EB24A42257678003939BA.html
תאריך: 
24/11/09
Case ID: 
8342_4
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : אבו לבדה
אבו לבדה

עמר צחי יצחק נ' הכשרת היישוב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9642F99715E9A976422576760061C412/$FILE/432A57C2B3E6A868422576760043D1DB.html
תאריך: 
22/11/09
Case ID: 
7566_5
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : מירון
מירון

ליכטנשטיין נ. מכון בית יעקב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/49C5C899191714EA4225766C0051769F/$FILE/4BDF9CCF33F1214A4225766C00223B7C.html
תאריך: 
12/11/09
Case ID: 
10486_7
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : אהרן יחזקאל ביניש ואח' מיכאל מגידיש ו/או יריב מדר ואח'
אהרן
יחזקאל ביניש ואח'
מיכאל מגידיש ו/או יריב מדר ואח'

שער נ. ראבד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1C31D5C5F4D561C0422576610052AD22/$FILE/E0EEB0F9A0ED9B41422576610025ED60.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
36_9
Case type: 
תאח
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : אילן דובר אלי יוגב
אילן דובר
אלי יוגב

צאלח עבדללה נ. גמיל דיאב דוויק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/48FEE27A421C6AF84225765600524923/$FILE/29D6814F930505374225765600241287.html
תאריך: 
21/10/09
Case ID: 
11347_6
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : גורן אברהם
גורן אברהם

צאלח עבדללה נ. גמיל דיאב דוויק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/48FEE27A421C6AF84225765600524923/$FILE/29D6814F930505374225765600241287.html
תאריך: 
21/10/09
Case ID: 
11347_6
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : גורן אברהם
גורן אברהם

מורדנ. ינובסקי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9B22C64494F51B14422576500061E2C4/$FILE/A698DC39CF9C877A422576500022F541.html
תאריך: 
15/10/09
Case ID: 
11122_3
Case type: 
א
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : בנימין שור דוד ינובסקי מנחם מרדכי
בנימין שור
דוד ינובסקי
מנחם
מרדכי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system