אביבה רפ

אביבה רפ

סופר נ. אי.אי.גי.חב` לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E013A07882FE67B24225766B0052F5B2/$FILE/CCDB2005878CBD2E4225766B002F7F55.html
תאריך: 
11/11/09
Case ID: 
8411_7
Case type: 
א
שופטים : מסיכומי התובעת לא ניתן היה לדלות במפורש את הבסיס המשפטי לטענה לפיה מנועה הנתבעת מלהסתמך על תנאי הפוליסה המפורטים בחוברת. דומה שאמירה כללית זו מכוונת להוראת סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח
מסיכומי התובעת לא ניתן היה לדלות במפורש את הבסיס המשפטי לטענה לפיה מנועה הנתבעת מלהסתמך על תנאי הפוליסה המפורטים בחוברת. דומה שאמירה כללית זו מכוונת להוראת סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח
עורכי דין : אביבה רפ אלי לוי
אביבה רפ
אלי לוי

עו"ד אביבה רפ נ. יפעת ושלומי מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/017E27E5DD1AEE80422575770055C271/$FILE/64B19433FCC16FBD4225756200410F61.html
תאריך: 
12/03/09
Case ID: 
2839_7
Case type: 
תק
עורכי דין : אביבה רפ
אביבה רפ
שופטים : מרים ליפשיץ-פריבס
מרים ליפשיץ-פריבס

הבנק הבינלאומי הראשון נ. כובשי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC42AA26798740324225752600559B80/$FILE/CC8A102FA3C5ED2E4225745E00470A07.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
700646_5
Case type: 
א
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : אביבה רפ יוסף מיכל כהן-שמר
אביבה רפ
יוסף
מיכל כהן-שמר

הבנק הבינלאומי הראשון נ. כובשי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC42AA26798740324225752600559B80/$FILE/CC8A102FA3C5ED2E4225745E00470A07.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
700646_5
Case type: 
א
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : אביבה רפ יוסף מיכל כהן-שמר
אביבה רפ
יוסף
מיכל כהן-שמר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system