באסל אסלייח

באסל אסלייח

אבו זהיא נור נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/537FE50438C3BD404225770400513EF1/$FILE/CAB9F2DB25CAA34E422576F70049D16C.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1205_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : אסלייח באסל אסלייח מינטוס שרה מינטוס
אסלייח
באסל אסלייח
מינטוס
שרה מינטוס

חוסייני בסאם נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7EC66AE0AE3C750C4225770400513BF5/$FILE/2CED7A4764B1D7ED422576F70049D427.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1206_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : אסלייח באסל אסלייח מינטוס שרה מינטוס
אסלייח
באסל אסלייח
מינטוס
שרה מינטוס

שחאדה כמיל נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C877453541A2C459422576EA00519600/$FILE/408B4567B7B42B20422576EA002E0A06.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
1984_9
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון
חיים ארמון
עורכי דין : באסל אסלייח שי
באסל אסלייח
שי

אבו זהיא ניבאל נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EDFE3F5D256E9C12422576EA0051987F/$FILE/EB3E5FBD199957C8422576EA002D7A8F.html
תאריך: 
18/03/10
Case ID: 
1981_9
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון
חיים ארמון
עורכי דין : באסל אסלייח שי
באסל אסלייח
שי

גמאל נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2B923D5C7C2E76CA422576A900517BAC/$FILE/0327BE3BF2F85D2E422576A000479A76.html
תאריך: 
12/01/10
Case ID: 
2714_9
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : אסלייח באסל אסלייח מינטוס שרה מינטוס
אסלייח
באסל אסלייח
מינטוס
שרה מינטוס

מוניר נחלה נגד המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/50ECD3A7038F69114225758100560242/$FILE/3CEE6FEED48BBACA4225757B0030B1F2.html
תאריך: 
22/03/09
Case ID: 
2345_8
Case type: 
בל
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר
עורכי דין : באסל אסלייח
באסל אסלייח
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system