נשיאת בית הדין האזורי לעבודה

נשיאת בית הדין האזורי לעבודה

אס בי(שמי)SB 'שילר צופיה נ. חב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/262CDBF2DD2CD2E44225761C00303800/$FILE/08A9F611577C6310422576060031B477.html
תאריך: 
24/08/09
Case ID: 
8443_8
Case type: 
דמ
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה

קוטליארסקי לב נ. טכנולוגיות דר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AEE523A99F161185422575FA00574022/$FILE/B718B8542CE682A5422575DD0027FA17.html
תאריך: 
21/07/09
Case ID: 
9575_6
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : פ. הרפז
פ. הרפז

ציפורה צויבל נ. סודרי-עסקי מזו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DFA12A19D487667D422575EE005864D8/$FILE/2F45E9F8A4AE8414422575DF00400C93.html
תאריך: 
09/07/09
Case ID: 
5417_7
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה

ציפורה צויבל נ. סודרי-עסקי מזו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DFA12A19D487667D422575EE005864D8/$FILE/2F45E9F8A4AE8414422575DF00400C93.html
תאריך: 
09/07/09
Case ID: 
5417_7
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה

נקר נרון נ. בריק בע"מ )י.פ( ני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/307FF001D1F6DC3B422575E500554CFA/$FILE/DB4A777D2F9B28C4422575D10041C8C0.html
תאריך: 
30/06/09
Case ID: 
8644_8
Case type: 
דמ
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : לאופמן ערן
לאופמן ערן

ישראל קוסמן נ. אודית ניהול איכ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C11FB9599290B1D7422575D80057024A/$FILE/4406AEA5029A6CC1422575D20035E9C3.html
תאריך: 
17/06/09
Case ID: 
11185_6
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : אבישר אלון קורל ועו"ד אבישר דניאל פרידמן
אבישר
אלון קורל ועו"ד אבישר
דניאל פרידמן

נ. סו"ב-ניהול MARASRI KITTIWAT

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6C6DACBF17B14434422575D10056000E/$FILE/651EB338B82F2AA5422575C9002BF483.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
8804_6
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : אלכס זרנופולסקי
אלכס זרנופולסקי

כסלו תובלה וסחר נ. מיקי בן צבי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4145B2823011512D422575CB00564F57/$FILE/78940764903B4328422575C20028535A.html
תאריך: 
04/06/09
Case ID: 
8043_5
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : והנתבעת שכנגד רמי קוגן
והנתבעת שכנגד רמי קוגן

כסלו תובלה וסחר נ. מיקי בן צבי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4145B2823011512D422575CB00564F57/$FILE/78940764903B4328422575C20028535A.html
תאריך: 
04/06/09
Case ID: 
8043_5
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : והנתבעת שכנגד רמי קוגן
והנתבעת שכנגד רמי קוגן

רמי וקנין נ' רמי פלר וחב' רמפל סלולר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/37CFF97D0C1184A5422575C70055616E/$FILE/EA055BA7ABA6F15B422575C00042F220.html
תאריך: 
31/05/09
Case ID: 
9905_8
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : משה יצחק אוסדיטשר
משה יצחק אוסדיטשר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system