ספורטה

ספורטה

עאזם מג'גי נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FF4EB5A08C6292034225770300517454/$FILE/68DAF4A30F3B3B29422577030033361E.html
תאריך: 
12/04/10
Case ID: 
6247_8
Case type: 
בל
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
עורכי דין : ספורטה
ספורטה

מורד שמואל נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4D4415D101D82D374225770200517C7B/$FILE/14B1F05F766F5D04422577020046A05C.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
4721_9
Case type: 
בל
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
עורכי דין : ספורטה
ספורטה

מורד שמואל נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4D4415D101D82D374225770200517C7B/$FILE/14B1F05F766F5D04422577020046A05C.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
4721_9
Case type: 
בל
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
עורכי דין : ספורטה
ספורטה

זבידה מרדכי נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B5E1898148085458422576FF0061B43F/$FILE/9CA90CB450D80C5E422576D30039E299.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
5777_9
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר-כץ
ד"ר אריאלה גילצר-כץ
עורכי דין : נאוית קובילינסקי ספורטה
נאוית קובילינסקי
ספורטה

זבידה מרדכי נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B5E1898148085458422576FF0061B43F/$FILE/9CA90CB450D80C5E422576D30039E299.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
5777_9
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר-כץ
ד"ר אריאלה גילצר-כץ
עורכי דין : נאוית קובילינסקי ספורטה
נאוית קובילינסקי
ספורטה

ארד מרדכי נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6DBDE787DA286A4B422576FF005180E2/$FILE/FF87D9A12913B81A422576FE00447E1D.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
4951_9
Case type: 
בל
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
עורכי דין : ספורטה
ספורטה

מקרקש זאב נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/891E691A6180F382422576FF00516B6F/$FILE/23624B759513B320422576EE002F43EC.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
3237_9
Case type: 
בל
עורכי דין : ספורטה
ספורטה
שופטים : כב' השופטת מיכל לויט
כב' השופטת מיכל לויט

אלקובי משה נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/93A967ECE19BD9C5422576FD0040A461/$FILE/CDF14750D2F59823422576F1002B51EF.html
תאריך: 
06/04/10
Case ID: 
4140_9
Case type: 
בל
עורכי דין : ספורטה
ספורטה
שופטים : סגנית נשיא
סגנית נשיא

אלקובי משה נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/93A967ECE19BD9C5422576FD0040A461/$FILE/CDF14750D2F59823422576F1002B51EF.html
תאריך: 
06/04/10
Case ID: 
4140_9
Case type: 
בל
עורכי דין : ספורטה
ספורטה
שופטים : סגנית נשיא
סגנית נשיא

אוזן עופר נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/85C1CC04994A1647422576F000302D19/$FILE/D60C1969AA63C9A9422576EA002FBE19.html
תאריך: 
24/03/10
Case ID: 
1497_9
Case type: 
בל
שופטים : סגנית נשיא
סגנית נשיא
עורכי דין : אגבאריה ספורטה
אגבאריה
ספורטה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system