אפרת ברנד

אפרת ברנד

תל סאן בע"מ נ. מע"צ החברה הלאו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ABAD46B13C46D5D24225759D0055E9CD/$FILE/8C94BA10BD65365B42257591003D0158.html
תאריך: 
19/04/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מ.רובינשטיין
מ.רובינשטיין
עורכי דין : אפרת ברנד בנימין דרייפוס מטלס יניב סאלם שמשון עו"ד שפירא ארז
אפרת ברנד
בנימין דרייפוס
מטלס יניב
סאלם שמשון
עו"ד שפירא ארז
שפירא ארז

תל סאן בע"מ נ. מע"צ החברה הלאו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ABAD46B13C46D5D24225759D0055E9CD/$FILE/8C94BA10BD65365B42257591003D0158.html
תאריך: 
19/04/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מ.רובינשטיין
מ.רובינשטיין
עורכי דין : אפרת ברנד בנימין דרייפוס מטלס יניב סאלם שמשון עו"ד שפירא ארז
אפרת ברנד
בנימין דרייפוס
מטלס יניב
סאלם שמשון
עו"ד שפירא ארז
שפירא ארז
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system