בפני כב' השופטת מיכל לויט

בפני כב' השופטת מיכל לויט

איריס בר דוד נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D9CE39F695070130422576CA00515EE1/$FILE/AC9FEA2379761518422576C700358B8C.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
1510_9
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : אבי אלבו עדה ליבוביץ
אבי אלבו
עדה ליבוביץ

רג'ין אייזנמן נ. בטוח לאומי-סנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B677790F2DCDC7D9422576CA005149BD/$FILE/20C9BDF51CFD0C4742257694003499A2.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
1483_9
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : אלינור נוי על פי מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי ליבוביץ
אלינור נוי על פי מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי
ליבוביץ

רג'ין אייזנמן נ. בטוח לאומי-סנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B677790F2DCDC7D9422576CA005149BD/$FILE/20C9BDF51CFD0C4742257694003499A2.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
1483_9
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : אלינור נוי על פי מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי ליבוביץ
אלינור נוי על פי מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי
ליבוביץ

ליבוביץ שמואל נ. בטוח לאומי-סנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A5050B49D321902F422576CA00306388/$FILE/C818E6C5B27FEAF1422576C7002CA3AB.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
6090_8
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : חבקין
חבקין

ביאו אמנון נ. התעסוקה - רמת גן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5804332A1FDF84C4422576C700515B41/$FILE/2010EAD527B105A84225769C003E381F.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
6964_9
Case type: 
עב
עורכי דין : סנדלר
סנדלר
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט

פלוס אליסבת נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/89C686262ABCB437422576C70051613F/$FILE/514D894AA55FE1AF422576AA00255D51.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
3483_9
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : ליבוביץ
ליבוביץ

ביאו אמנון נ. התעסוקה - רמת גן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5804332A1FDF84C4422576C700515B41/$FILE/2010EAD527B105A84225769C003E381F.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
6964_9
Case type: 
עב
עורכי דין : סנדלר
סנדלר
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט

מרדכי בבר נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6D257DAD27AA3A85422576C700515EEF/$FILE/A6EDCEEBC4DB5104422576A70037ED7B.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
1062_9
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : ליבוביץ
ליבוביץ

הכהן שמרית נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E7289AF3E98CC6FF422576B900515AD7/$FILE/417ECA571716E7FE422576AA002A68B9.html
תאריך: 
28/01/10
Case ID: 
4303_9
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : ירושלמי
ירושלמי

ישראל רפאלי נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/938691F048A19D5A422576B9005142CB/$FILE/994BEE09DE7FB9EB4225769C003609DE.html
תאריך: 
28/01/10
Case ID: 
3675_9
Case type: 
בל
שופטים : בפני כב' השופטת מיכל לויט
בפני כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : חבקין
חבקין
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system