בית דין א.לעבודה ב"ש

(..אבו אלעסל נ. פאיז אבו סהיבא )בתיק אבו אלעסל נ. פאיז אבו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DDAD49BA205229E7422576A1005220A0/$FILE/7D840EB19735542B4225769D00582C5C.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : דכוור עבדאללה קריב רענן
דכוור עבדאללה
קריב רענן

(..אבו אלעסל נ. פאיז אבו סהיבא )בתיק אבו אלעסל נ. פאיז אבו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DDAD49BA205229E7422576A1005220A0/$FILE/7D840EB19735542B4225769D00582C5C.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : דכוור עבדאללה קריב רענן
דכוור עבדאללה
קריב רענן

אבו אלקיעאן נ. הממונה על תשלום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4F038CE83DB9F604422576A1005222E4/$FILE/B3BC19C82806E3024225769D00582EFC.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
2300_9
Case type: 
עב
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : אפרת פרוקצ'ה ותארי ציון
אפרת פרוקצ'ה
ותארי ציון

שור מיכאל נ. בטוח באר שבע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/47D8419F0ADEABA6422576A10052652E/$FILE/C5FCB0AF1483002F422576A00048485A.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
2025_4
Case type: 
בל
שופטים : משה טוינה - שופט
משה טוינה - שופט

שור מיכאל נ. בטוח באר שבע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/47D8419F0ADEABA6422576A10052652E/$FILE/C5FCB0AF1483002F422576A00048485A.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
2025_4
Case type: 
בל
שופטים : משה טוינה - שופט
משה טוינה - שופט

מחמוד זייד נ. מועצה מקומית לקי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C9B266BB79AA6E4C422576A100526461/$FILE/52C07F97E3B835AE422576A0004CE890.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
1780_9
Case type: 
עב
שופטים : משה טוינה - שופט
משה טוינה - שופט
עורכי דין : אליגון דני
אליגון דני

ליאת שושן נ. פנחס קריספל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/70C2BF077006CB4E422576A100620801/$FILE/CFA783576E8DD2F7422576A1002D1F88.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
1418_9
Case type: 
דמ
שופטים : משה טוינה - שופט
משה טוינה - שופט

הישאם סולימאן נ' כרמל בידוד בע"מ ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D97902433E7BB473422576A100519352/$FILE/FA4EAA8ED720F7DA422576960047614A.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
3200_7
Case type: 
דמ
שופטים : שופטת
שופטת

מגיס עדן נ' קאבריט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5316700F4104C9F7422576A10061E862/$FILE/BBF818039FD7D98B422576A0005153DA.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
3067_9
Case type: 
עב

מטטוב דניאל - איילת השחר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B7679F22B9905E21422576A100530E96/$FILE/4FC86E4EC69E6769422576A1003E3E37.html
תאריך: 
04/01/10
Case ID: 
2518_9
Case type: 
דמ
שופטים : שופטת
שופטת
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system