ישעיהו שנלר

ישעיהו שנלר

זולונדקובסקי נ. ממן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/797B987A2BE88472422576610051AC08/$FILE/879A67F3B1CF9F1E4225765A0031C53F.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
3634_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : א' אלויה גב' ל' זיגר-שפר
א' אלויה
גב' ל' זיגר-שפר

עזוז עזרא נ. גורל יוסף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6748C729122B3E4742257654005231E1/$FILE/155D98D3BCC156B24225765400457EDC.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
2312_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : אהרונסון קלדרון
אהרונסון
קלדרון

עזוז עזרא נ. גורל יוסף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6748C729122B3E4742257654005231E1/$FILE/155D98D3BCC156B24225765400457EDC.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
2312_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : אהרונסון קלדרון
אהרונסון
קלדרון

רואש נ. אמסטר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/05531BEBD352C97B422576530061DB57/$FILE/AFBE0E40E1759BFF42257653004B142C.html
תאריך: 
18/10/09
Case ID: 
2895_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : אמסטר רות יצחק גולדצוויג מנצור מקליס
אמסטר רות
יצחק גולדצוויג
מנצור
מקליס

שיק מסחר בעץ נ. סקלסה בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F5B96FC22D996E3B422576530051A248/$FILE/2A4F1AA8F4B7BFFE42257650003A522D.html
תאריך: 
18/10/09
Case ID: 
2305_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : גב' מרגלית הרפז נ ג ד
גב' מרגלית הרפז
נ ג ד

(.. נורחיאן נ. זכריה הוצ--0150901068

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/348F1342DC1C5AC54225765300517DC6/$FILE/2B95040429BAEE574225764C003D12B1.html
תאריך: 
18/10/09
Case ID: 
1504_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : ינקוביץ
ינקוביץ

הראל בע"מ - חברה נ. יפה יוסף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6EED049F43CCF76F4225764100524888/$FILE/D85589E9CF72E43142257639003B599F.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1229_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : בקרמן נ ג ד
בקרמן
נ ג ד

הראל בע"מ - חברה נ. יפה יוסף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6EED049F43CCF76F4225764100524888/$FILE/D85589E9CF72E43142257639003B599F.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1229_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : בקרמן נ ג ד
בקרמן
נ ג ד

סנדביץ בר מודיעין נ. סופר גז ח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/11FF1EF00C64CAA44225763A00515659/$FILE/EAFE317BE3A80D904225762A0046B98F.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
1999_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר

זייפמן נ. עיריית תל אביב-יפו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B4160FE295CE4BDC4225763A0051539E/$FILE/F2EB48072BB0E3C94225762A00275FCD.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
1976_4
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : דורון רם
דורון
רם
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system