י' שטופמן

י' שטופמן

אבניאל שלמה נ. אפרים פולק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/939D70BF5607E4964225765C0040AA1C/$FILE/7F99627121E5B52E4225761E002F5556.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
2641_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן

לב אפק בע"מ נ' רשות הפיתוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/91FEFC1AE9D076DB42257654005156CE/$FILE/71E58454A1383762422575FA002A12A9.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
1138_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן

לב אפק בע"מ נ' רשות הפיתוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/91FEFC1AE9D076DB42257654005156CE/$FILE/71E58454A1383762422575FA002A12A9.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
1138_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן

אקרמן נ' גילמן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/51AAF2869DD009E24225764200516C34/$FILE/23863631AE0C066C422575E000446949.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
ברע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן
עורכי דין : בנק אמריקאי ישראלי בע"מ המשיבים עפרה אקרמן-שוורץ שמואל גילמן
בנק אמריקאי ישראלי בע"מ
המשיבים
עפרה אקרמן-שוורץ
שמואל גילמן

צברי נ' צמח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/600FC2BFE7B4870542257633005188D8/$FILE/3878023A021994DC4225762C0041EB96.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
ברע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן

צברי נ' צמח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/600FC2BFE7B4870542257633005188D8/$FILE/3878023A021994DC4225762C0041EB96.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
ברע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן

גראלד נ' גוליאן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/914F984663332AEE4225762200514052/$FILE/F0FC7D1D481A482242257614002E6ED1.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
3487_5
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן

עדס נ. גרמיזא

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1CA93443313136AA4225761F00519421/$FILE/C19EF4FCCCDB31414225761B0023E532.html
תאריך: 
27/08/09
Case ID: 
2495_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן
עורכי דין : נ ג ד נ. הופטמן
נ ג ד
נ. הופטמן

שיליאן נ' בנק מזרחי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BEB9B45C70DFE7584225761F00516597/$FILE/092C4D376D188A654225760E00322906.html
תאריך: 
27/08/09
Case ID: 
2136_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן
עורכי דין : מיכל שפיגל
מיכל שפיגל

ד"ר יאן נ. פפיסמדוב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/002C34CFF559D5494225761E0051813F/$FILE/65E15A95EF790FD5422576100023ECE8.html
תאריך: 
26/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
ברע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system