בילאל שאהין

בילאל שאהין

האדיה פאטמה נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B6CFC4354724CBC4422576B10051C4D5/$FILE/D57BCAA3C2C79381422576B00032E35D.html
תאריך: 
20/01/10
Case ID: 
2912_9
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : בילאל שאהין
בילאל שאהין

פלוני נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7E80E44A88F1D80A4225765C00723F41/$FILE/87AA4D9E95CE3F424225765C0041FB34.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
1709_9
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : בילאל שאהין מינטוס שאהין שרה מינטוס
בילאל שאהין
מינטוס
שאהין
שרה מינטוס

אבו דקה מג'די נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2BFAB8E901745C2E422575280055C14E/$FILE/69A2D9FF332FE1B042257527003A6B56.html
תאריך: 
23/12/08
Case ID: 
2598_8
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : בילאל שאהין
בילאל שאהין
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system