בית משפט לתביעות קטנות בית שמש

עובדיה דוד נ' מוסך צמרת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/857A465DED056909422576BC00515027/$FILE/EB0F3D7ED587C1D3422576B8004CE09E.html
תאריך: 
31/01/10
Case ID: 
1102_9
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

עובדיה דוד נ' מוסך צמרת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/857A465DED056909422576BC00515027/$FILE/EB0F3D7ED587C1D3422576B8004CE09E.html
תאריך: 
31/01/10
Case ID: 
1102_9
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

מאיר נ. סקארה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/767B65DC950541D04225766B00519618/$FILE/1071F3868D19FD7B42257668002CC94D.html
תאריך: 
11/11/09
Case ID: 
1240_8
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

משעלי נ. מלכה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/65D72D6A620C1F34422575ED005A5E5C/$FILE/FE6BA34D55D23A09422575EA00333980.html
תאריך: 
08/07/09
Case ID: 
1084_8
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

עטר נ. לידור דלתות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/58918E8E0825F6D5422575ED005A5D80/$FILE/F8FB36AF78D560C5422575EA002C1F5B.html
תאריך: 
08/07/09
Case ID: 
1153_8
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

עטר נ. לידור דלתות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/58918E8E0825F6D5422575ED005A5D80/$FILE/F8FB36AF78D560C5422575EA002C1F5B.html
תאריך: 
08/07/09
Case ID: 
1153_8
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

משעלי נ. מלכה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/65D72D6A620C1F34422575ED005A5E5C/$FILE/FE6BA34D55D23A09422575EA00333980.html
תאריך: 
08/07/09
Case ID: 
1084_8
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

פימה נ' כהן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/41C1897F145BED44422575D900560642/$FILE/E54F0E6C672F9178422575D600297F3F.html
תאריך: 
18/06/09
Case ID: 
1051_9
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק – קלמנוביץ
חגית מאק – קלמנוביץ

אזולאי נ. אמריקאן ליזר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6881B130DEA02D32422575AC0057044D/$FILE/00A98F7677679D6F422575AC00356BA2.html
תאריך: 
04/05/09
Case ID: 
1047_9
Case type: 
תק
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ

ילאו נ. בדעיה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2167101A683DBAB24225759D0055E0C0/$FILE/F2FEBFA88CCFE77C422575900039B0E6.html
תאריך: 
19/04/09
Case ID: 
1214_8
Case type: 
תק
שופטים : שמעון שטיין
שמעון שטיין
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system