אלכס וולושין (סיוע משפטי)

אלכס וולושין (סיוע משפטי)

שמעוני נ. משה )מקס( קרו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B6B8439997911B7E422575C80055D8CE/$FILE/05C4D9338EEB0EB7422575A10032205D.html
תאריך: 
01/06/09
Case ID: 
5773_6
Case type: 
א
שופטים : אלכסנדר רון
אלכסנדר רון
עורכי דין : אלכס וולושין (סיוע משפטי) תמר רובין (סיוע משפטי)
אלכס וולושין (סיוע משפטי)
תמר רובין (סיוע משפטי)
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system