כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

בוחבוט איתמר נ. בצלאל יעקב ישר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7C3249666C5CC856422575370055AAFD/$FILE/2D014B2F7631682142257527004710BD.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
10718_8
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : ינובסקי אריאל מנדלבוים שמחה
ינובסקי אריאל
מנדלבוים שמחה

מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. אגיוף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7B3A8DF857ACC47742257514005591F3/$FILE/9268E9D96728418E4225750700340CB4.html
תאריך: 
03/12/08
Case ID: 
11663_7
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : בני כפיר שלום חיים כהן
בני כפיר שלום
חיים כהן

משעל תלגייה נ' קאק מוחמד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A5575A5BE7A2C2934225753600562348/$FILE/7E494AF63A588C414225752F002C5ABC.html
תאריך: 
06/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

שרייבר נ. בן יצחק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4AF77724E38AD76A4225753600562295/$FILE/3D9E46A6DDA01FDD4225752F003176E1.html
תאריך: 
06/01/09
Case ID: 
13913_7
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : בן יצחק יצחק ליפר טל
בן יצחק יצחק
ליפר טל

צוקרמן שרה נ' בנק דיסקונט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AE13FD7785A197684225753500562CE1/$FILE/98D3CD63D816F4824225752F003281E8.html
תאריך: 
05/01/09
Case ID: 
780_8
Case type: 
הפ
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

מועצה מקומית נ. אביה שירותי אח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EA56CC7F2AE784FB4225752900558B4D/$FILE/67858C6ED84EEA8C4225751F00301A06.html
תאריך: 
24/12/08
Case ID: 
9230_7
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : דרור-לזר נירה ממן אבי
דרור-לזר נירה
ממן אבי

מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. עמירה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/15EF83856C0A18F64225752A005605A5/$FILE/AF66D21296F213014225751F00387F45.html
תאריך: 
25/12/08
Case ID: 
6890_7
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אילן דובר עבד קרמר שלום
אילן דובר
עבד
קרמר שלום
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system