אבן ברי שחדה

אבן ברי שחדה

פופוביץ נ. בטוח לאומי-סניף באר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/59E9203913BA63284225769200627B2C/$FILE/2203572C6036AAC0422576920040E3E0.html
תאריך: 
20/12/09
Case ID: 
1631_8
Case type: 
בל
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : אבן ברי שחדה
אבן ברי שחדה

לייב - חכימי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CDC49DF3CF17A3E84225765700621A19/$FILE/68C75E6B26B77E0A42257657001D10B1.html
תאריך: 
22/10/09
Case ID: 
2721_9
Case type: 
עב
שופטים : יוסף יוספי - שופט
יוסף יוספי - שופט
עורכי דין : אבן ברי שחדה
אבן ברי שחדה

נעים סבר נ' גדי פרוייקטים עבודות מתכת בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0E6112A5BF6038EF422576460051769E/$FILE/33E98A724138D83A4225764600285B1E.html
תאריך: 
05/10/09
Case ID: 
2294_9
Case type: 
דמ
עורכי דין : אבן ברי שחדה
אבן ברי שחדה

נעים סבר נ' גדי פרוייקטים עבודות מתכת בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0E6112A5BF6038EF422576460051769E/$FILE/33E98A724138D83A4225764600285B1E.html
תאריך: 
05/10/09
Case ID: 
2294_9
Case type: 
דמ
עורכי דין : אבן ברי שחדה
אבן ברי שחדה

זברב אנטוניה - י.א.מ.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AF2BF7CA89BC0B11422575F100584CF7/$FILE/7A6CFCE897585D4C422575F100461303.html
תאריך: 
12/07/09
Case ID: 
1503_9
Case type: 
עב
עורכי דין : אבן ברי שחדה מאיר דהאן
אבן ברי שחדה
מאיר דהאן

רנה קצלקוביץ נ' שדרוג השקעות 2005

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F83594E03470181E422575DD0056BFCC/$FILE/C7F0AB0D555E00D4422575DD00403E34.html
תאריך: 
22/06/09
Case ID: 
2348_8
Case type: 
דמ
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : אבן ברי שחדה התובע
אבן ברי שחדה
התובע
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system