סרויא יצחק

סרויא יצחק

מועלם נ. אדרי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EE0E877EADEADA0E4225765400515E90/$FILE/69E4C5BB5B5BBE2942257608002EDF41.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
370_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : אשור אשר סרויא יצחק
אשור אשר
סרויא יצחק

סנב"צ חברה נ. פלס קונסטרוקציות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9CDD1445F07DA54A4225762E0051321C/$FILE/28F46DA6E6F5275342257609002E64CE.html
תאריך: 
11/09/09
Case ID: 
285_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בורנשטיין דב סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק סרויא יצחק פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב
בורנשטיין דב
סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק
סרויא יצחק
פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב

סנב"צ חברה נ. פלס קונסטרוקציות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9CDD1445F07DA54A4225762E0051321C/$FILE/28F46DA6E6F5275342257609002E64CE.html
תאריך: 
11/09/09
Case ID: 
285_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בורנשטיין דב סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק סרויא יצחק פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב
בורנשטיין דב
סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק
סרויא יצחק
פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב

ארביב אילן נ' רומם טל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/58D2E409DA19DC80422575DD00567437/$FILE/593EE12322B61CDD422575DC002E0039.html
תאריך: 
22/06/09
Case ID: 
1219_7
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל – שופט
גיל דניאל – שופט
עורכי דין : סרויא יצחק
סרויא יצחק
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system