מרדכי בןחיים

מרדכי בןחיים

הדרי אדורם נ' עיריית ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3C8CC97D66FB2D1C422576030057160C/$FILE/A218A47DB2987767422576030039644F.html
תאריך: 
30/07/09
Case ID: 
50162_5
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
עורכי דין : אודליה עסיס
אודליה עסיס

הדרי אדורם נ' עיריית ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3C8CC97D66FB2D1C422576030057160C/$FILE/A218A47DB2987767422576030039644F.html
תאריך: 
30/07/09
Case ID: 
50162_5
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
עורכי דין : אודליה עסיס
אודליה עסיס

בן דוד אליזבת נ' רענן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/49ADDC692644FEB3422576030057155E/$FILE/80B1EC2EBFB1DE2E42257603003A4D40.html
תאריך: 
30/07/09
Case ID: 
32772_7
Case type: 
א
עורכי דין : אביעד
אביעד
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים

בן דוד אליזבת נ' רענן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/49ADDC692644FEB3422576030057155E/$FILE/80B1EC2EBFB1DE2E42257603003A4D40.html
תאריך: 
30/07/09
Case ID: 
32772_7
Case type: 
א
עורכי דין : אביעד
אביעד
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים

רוזנשטיין נ. אילנות הקריה )ישר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5FE758C8A50985B0422575FC005933ED/$FILE/CDE3770C69992290422575F2003BE0DE.html
תאריך: 
23/07/09
Case ID: 
55147_7
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים

ארז אברהם נ. יוסי טרכטינגוט ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/525C1A00C5C9911D422575FB00598FCE/$FILE/005E4D58B86586F7422575F80049EAD8.html
תאריך: 
22/07/09
Case ID: 
59581_7
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
עורכי דין : איוס מוטי
איוס מוטי

קסטיאל אוה נ. אלדר דינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BB68F2A85B83AD3A422575F5005C6FC1/$FILE/A65B4F483181F190422575F3002E72D8.html
תאריך: 
16/07/09
Case ID: 
64889_7
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים

שוויגר נ. פלסים חברה לפיתוח וב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F313E140A7840238422575F100576DCC/$FILE/C5686323809B7758422575EC003B286B.html
תאריך: 
12/07/09
Case ID: 
54633_7
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
עורכי דין : א. מזרחי
א. מזרחי

לוי זהבה נ. רביבו אורי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/16B4C5CE2645F1EF422575EB005C4284/$FILE/03052C76AF64321F422575EB00302C28.html
תאריך: 
06/07/09
Case ID: 
11946_7
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
עורכי דין : צוקרמן
צוקרמן

גיאן נ. רובין חברה קבלנית לבני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3974ADA21C2AF39E422575EA0059245A/$FILE/641E110C5ED92C07422575D90033A2E9.html
תאריך: 
05/07/09
Case ID: 
29199_6
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system