אורטל חדד

אורטל חדד

המוסד לביטוח לאומי נ' הפניקס

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/32A3DE45E1F47E52422575E40056D36F/$FILE/ACF3932F14052084422575E4002E5EDB.html
תאריך: 
29/06/09
Case ID: 
2215_9
Case type: 
א
שופטים : רם וינוגרד
רם וינוגרד
עורכי דין : אורטל חדד מירב שלמה
אורטל חדד
מירב שלמה

המוסד לביטוח לאומי נ' אריה חברה לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/770670393E1165DD422575E300561BA8/$FILE/DE9588CD0061FC5B422575DF00429BB0.html
תאריך: 
28/06/09
Case ID: 
20829_8
Case type: 
א
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : אורטל חדד מ. בלטר ואח'
אורטל חדד
מ. בלטר ואח'
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system