דר' עודד מודריק

דר' עודד מודריק

שלום חדד נ. משרד החקלאות - היו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D179E97C18A90FF64225761E00522E5C/$FILE/2FB7714D5A2782E24225761E002F5A56.html
תאריך: 
26/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
עורכי דין : דותן ברגמן , סגן יהודה ריסקין יואב אוסישקין
דותן ברגמן , סגן
יהודה ריסקין
יואב אוסישקין

גרבורג נ. עירית תל-אביב יפו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5C162CC6934CD1FD422576170040C74F/$FILE/A375AB50A436B2D64225761700268D0E.html
תאריך: 
19/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עפא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
עורכי דין : ארז סרי ישראל דולינגר
ארז סרי
ישראל דולינגר

מועדון כדורגל נ. עיריית רחובו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B4F315ABBFEB4DCA422576020057DC8A/$FILE/A8B9B0AEC50EA63E422576020031C72D.html
תאריך: 
29/07/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
עורכי דין : שוקי פורר- ראש
שוקי פורר- ראש

אלקטרה מוצרי נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9467AB36C455CF1742257602005755A4/$FILE/EC78EB825DE19E1B42257602002F8DA5.html
תאריך: 
29/07/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
עורכי דין : אייל ניר מילשטיין ויניב שטל; סאמט, שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' עורכי דין שמאי בקר סגן בכיר א' לפרקליטת מחוז
אייל
ניר מילשטיין ויניב שטל; סאמט, שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' עורכי דין
שמאי בקר סגן בכיר א' לפרקליטת מחוז

נייסשלוס נ. ו. מ. לתכנון ובניה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/199330E3793A375E422575F200596FA1/$FILE/64133094DF28228B422575F2002C90A2.html
תאריך: 
13/07/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
עורכי דין : אלון בן זקן לימור קרן קדמי שרון מנדל-דמרי ו
אלון בן זקן
לימור
קרן קדמי
שרון מנדל-דמרי ו

משה רגב נ' מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7C90853CF80E5F3E422575D10056757B/$FILE/30143B171DE91A12422575D1002F4B63.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
71256_7
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק

משה רגב נ' מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7C90853CF80E5F3E422575D10056757B/$FILE/30143B171DE91A12422575D1002F4B63.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
71256_7
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק

פלג נ' מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/36424B5F196814AD422575CF00563F61/$FILE/3E4348EFBD4FC685422575CF002C51CA.html
תאריך: 
08/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק

פלג נ' מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/36424B5F196814AD422575CF00563F61/$FILE/3E4348EFBD4FC685422575CF002C51CA.html
תאריך: 
08/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק

המועצה המקומית נ. הרשות הממשלת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B0010B4B754C5F68422575C800578D7B/$FILE/34F363CCFDA59077422575C8004A5BF3.html
תאריך: 
01/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system