גנים יעקב

גנים יעקב

ברוך שלמא נ. חברת מטבחי הדקל ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B84D836E6C7586794225770D00516B11/$FILE/A57EC2D868AEBB4C422576FF0029A1BE.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
9711_7
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : בכור שלמה גנים יעקב
בכור שלמה
גנים יעקב

ברוך שלמא נ. חברת מטבחי הדקל ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B84D836E6C7586794225770D00516B11/$FILE/A57EC2D868AEBB4C422576FF0029A1BE.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
9711_7
Case type: 
עב
שופטים : נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה
עורכי דין : בכור שלמה גנים יעקב
בכור שלמה
גנים יעקב

אלקובי נ. עזיקרי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62A8BA81B15C04DC422575F30059A943/$FILE/D0BB89F3201EAF1D422575ED003D6ABD.html
תאריך: 
14/07/09
Case ID: 
62118_7
Case type: 
א
שופטים : עידית ברקוביץ'
עידית ברקוביץ'
עורכי דין : גנים יעקב קופר צבי
גנים יעקב
קופר צבי

כהן נ. א. דורי חברה לעבודות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BAAEC0AB720CB023422575ED00048B23/$FILE/32322930352D6EAF422575E50024F2A1.html
תאריך: 
08/07/09
Case ID: 
1654_7
Case type: 
א
שופטים : יעל בלכר
יעל בלכר
עורכי דין : גנים יעקב מיתר ליקוורניק
גנים יעקב
מיתר ליקוורניק

כהן נ. א. דורי חברה לעבודות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BAAEC0AB720CB023422575ED00048B23/$FILE/32322930352D6EAF422575E50024F2A1.html
תאריך: 
08/07/09
Case ID: 
1654_7
Case type: 
א
שופטים : יעל בלכר
יעל בלכר
עורכי דין : גנים יעקב מיתר ליקוורניק
גנים יעקב
מיתר ליקוורניק
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system