אבנר יוסף

אבנר יוסף

היכלי השמחה בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית ירשולים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/59486C3CB76158844225754B00569CC8/$FILE/73FB39437F9ACCED4225754B0026A6FF.html
תאריך: 
27/01/09
Case ID: 
518_8
Case type: 
עמנ
שופטים : נעם סולברג
נעם סולברג
עורכי דין : אבנר יוסף מרים זקבך
אבנר יוסף
מרים זקבך

ישיבת מקדש מלך נ' מנהל הארנונה בעיריית ירושלים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/53C71BFD06E502BC4225752D00563DAF/$FILE/E9E5DBCA0FF974124225752D002B59E4.html
תאריך: 
28/12/08
Case ID: 
526_8
Case type: 
עמנ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : אבנר יוסף
אבנר יוסף
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system