רות שטרנברג אליעז

רות שטרנברג אליעז

שיכון עובדים נ' מרדכי אביב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DC9D26E3BCAB05D4422576700067F2BA/$FILE/3E16038B144ECE1142257670004EB1EF.html
תאריך: 
16/11/09
Case ID: 
8147_9
Case type: 
הפ
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : אילן רונן
אילן רונן

שיכון עובדים נ' מרדכי אביב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DC9D26E3BCAB05D4422576700067F2BA/$FILE/3E16038B144ECE1142257670004EB1EF.html
תאריך: 
16/11/09
Case ID: 
8147_9
Case type: 
הפ
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : אילן רונן
אילן רונן

אלון לוי נ' דן לוביץ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/27017AD89B60F4CD422576240062A1F7/$FILE/8180901FB7E2C03C42257624004F2CD8.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
8179_9
Case type: 
הפ
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : חן לבנת ואח' רונאל פישר ואח'
חן לבנת ואח'
רונאל פישר ואח'

אלון לוי נ' דן לוביץ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/27017AD89B60F4CD422576240062A1F7/$FILE/8180901FB7E2C03C42257624004F2CD8.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
8179_9
Case type: 
הפ
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : חן לבנת ואח' רונאל פישר ואח'
חן לבנת ואח'
רונאל פישר ואח'

שלמה בוקשפן נ' יהודית וברוך זקבך

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4F417ECA4AEF0F66422576240062A14B/$FILE/3D6798A89994C25F42257624005086BF.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
8253_9
Case type: 
הפ
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : חנה מיזל חובב מ' ינובסקי
חנה מיזל חובב
מ' ינובסקי

שלמה בוקשפן נ' יהודית וברוך זקבך

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4F417ECA4AEF0F66422576240062A14B/$FILE/3D6798A89994C25F42257624005086BF.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
8253_9
Case type: 
הפ
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : חנה מיזל חובב מ' ינובסקי
חנה מיזל חובב
מ' ינובסקי

עמותת מוסדות יד נ. צבי מרגלית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EA0C485D51176962422575F300594604/$FILE/67F6DE7926CED376422575DF00302C66.html
תאריך: 
14/07/09
Case ID: 
8131_9
Case type: 
הפ
שופטים : רות שטרנברג אליעז
רות שטרנברג אליעז
עורכי דין : אהרוני אהרון שפירא משה
אהרוני אהרון
שפירא משה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system