נטע רות

נטע רות

חיים פרנבוק נ. עיריית תל אביב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A84AFEE80AEC2C4422576F100515813/$FILE/6F3EBD49380B0F77422576F0002D51FF.html
תאריך: 
25/03/10
Case ID: 
9349_7
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אדם קרן פסקל
אדם קרן
פסקל

כהן יפעת נ. כהן וקס אדריכלים ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D42C6F683640EA8E422576F100515703/$FILE/6EFCDDD9B02C91E9422576F0002E445F.html
תאריך: 
25/03/10
Case ID: 
11732_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : איזק משה אלכס ג'ריס
איזק משה
אלכס ג'ריס

אריאלה בן כליפה נ' ברוך רגב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CF0C4BA0B22441A8422576F100515A89/$FILE/CF6B53FBDF5FB993422576F00053B53D.html
תאריך: 
25/03/10
Case ID: 
5813_9
Case type: 
דמ
שופטים : נטע רות
נטע רות

ורדית בארי נ' סופרנו ארגון אירועים בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E462B9541A0C3FAB422576F1005148A5/$FILE/DCA05C381C366C00422576D4003921FC.html
תאריך: 
25/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : עמית
עמית

צביקה רביב נ. וויזאייר בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E4A28AC577DBE4FC422576F10051563B/$FILE/3276AE157D5F765D422576F0002C9DEC.html
תאריך: 
25/03/10
Case ID: 
3970_9
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : סילורה קורן
סילורה
קורן

ורדית בארי נ' סופרנו ארגון אירועים בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E462B9541A0C3FAB422576F1005148A5/$FILE/DCA05C381C366C00422576D4003921FC.html
תאריך: 
25/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : עמית
עמית

אמנון כובש נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B4B867D7BB1683EF422576EF005154C0/$FILE/4164F670BDE91291422576D50025730C.html
תאריך: 
23/03/10
Case ID: 
5177_2
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : הרצוג ליברמן
הרצוג
ליברמן

אמנון כובש נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B4B867D7BB1683EF422576EF005154C0/$FILE/4164F670BDE91291422576D50025730C.html
תאריך: 
23/03/10
Case ID: 
5177_2
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : הרצוג ליברמן
הרצוג
ליברמן

ענבר איריס נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3EC53DD7FB5BA5E1422576E60061C801/$FILE/842FA2BED69F87F5422576D20027D404.html
תאריך: 
14/03/10
Case ID: 
10755_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אפרת פרוקצ'יה לאה פורת
אפרת פרוקצ'יה
לאה פורת

ענבר איריס נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3EC53DD7FB5BA5E1422576E60061C801/$FILE/842FA2BED69F87F5422576D20027D404.html
תאריך: 
14/03/10
Case ID: 
10755_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אפרת פרוקצ'יה לאה פורת
אפרת פרוקצ'יה
לאה פורת
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system