נטע רות

נטע רות

עידו יעקב נ. ביכורי השדה דרום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FA594A27DECA3D47422575300055C99B/$FILE/E7884501ED09E6784225752A00442639.html
תאריך: 
31/12/08
Case ID: 
4873_8
Case type: 
דמ
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : גביזון אלון דור
גביזון אלון
דור

מצליח אלי נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/25FFA6013100AA8F42257530005585A5/$FILE/8687C4E6D8C892504225751B0040CB6F.html
תאריך: 
31/12/08
Case ID: 
5133_8
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : הרצוג שקד רן
הרצוג
שקד רן

דוד אלקנה נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/498B9F51EC0B7EE84225753000557895/$FILE/1EDDFAEBD0878FDA4225751200374BAF.html
תאריך: 
31/12/08
Case ID: 
3087_8
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אלבו אברהם ספורטה
אלבו אברהם
ספורטה

לאה שטאובר נ' עולם חיים בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/095FEB0507D2B7DC4225752F0055F03B/$FILE/377A0AFC6C2C5FF24225752E004F3CB5.html
תאריך: 
30/12/08
Case ID: 
10194_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות

מלי קעטבי נ' אליהו חב' לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4CF2F87FE49B7E044225752F0055E9B4/$FILE/86F148D7D3D8F7054225752E004BEA97.html
תאריך: 
30/12/08
Case ID: 
11870_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : בתיה דויטש רועי כהן
בתיה דויטש
רועי כהן

מלינרסקי אורפז נ. חברת עמישב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2FB317784970A4C74225752F0065CD4D/$FILE/6ED4869A32893CB74225752E004E4A03.html
תאריך: 
30/12/08
Case ID: 
2310_7
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : גיל עודד דדוש שי
גיל עודד
דדוש שי

פרוג'ה מחמוד נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DB12F15C86F9FA6E4225752F0055F2A4/$FILE/7FC723AB6EBCE4314225752E005A9B46.html
תאריך: 
30/12/08
Case ID: 
2385_8
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : הרצוג אורית מרום ניצן
הרצוג אורית
מרום ניצן

סינוני אהובה נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/31D9A7C3E38BB4A94225752F0055F1F2/$FILE/DFE09B568E3AD5654225752E004EC259.html
תאריך: 
30/12/08
Case ID: 
1436_8
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אמיר דורון הרצוג אורית
אמיר דורון
הרצוג אורית

ריקי מן נ' אדם דאנס בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/69408F71974F91394225752D00554B96/$FILE/F58015C2B8CF62C14225751B003197DE.html
תאריך: 
28/12/08
Case ID: 
5563_8
Case type: 
דמ
שופטים : נטע רות
נטע רות
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system