נטע רות

נטע רות

נ. חרושת ברזל פ"ת בע"מ BENZA

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6B1BBA08E73289B5422576B200409E61/$FILE/4DECB2EC9EBA918A4225769D00480D04.html
תאריך: 
21/01/10
Case ID: 
4061_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : זלינגר מני עדי
זלינגר
מני עדי

ג'רבי עינת נ. התעסוקה - רמת גן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2418BC3E2A12B182422576AF005128A8/$FILE/F67F9E0281E6BCC64225762B00284F8D.html
תאריך: 
18/01/10
Case ID: 
6295_9
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות

דרור כרמל נ. חברה עירונית ראשל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/23422618BEFEB520422576AB00513B71/$FILE/B207C454EB10D9E242257699002D5B07.html
תאריך: 
14/01/10
Case ID: 
8375_8
Case type: 
דמ
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : שרצקי
שרצקי

דרור כרמל נ. חברה עירונית ראשל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/23422618BEFEB520422576AB00513B71/$FILE/B207C454EB10D9E242257699002D5B07.html
תאריך: 
14/01/10
Case ID: 
8375_8
Case type: 
דמ
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : שרצקי
שרצקי

בטוח לאומי-סניף נ. כדורי יהודה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9C27FD50617AC857422576AB0040952A/$FILE/81BAFF20AAA57D294225765600402E6A.html
תאריך: 
14/01/10
Case ID: 
2199_9
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : בן בר-נור
בן
בר-נור

נ. דניה סיבוס בע"מ FLORIAN

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C258019EDF9EFCDD422576AB0030238C/$FILE/C13AFABDFF475C274225768D002A8509.html
תאריך: 
14/01/10
Case ID: 
10630_6
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : דוד מזור זרנופולסקי אלכסנדר פסי יונתן
דוד מזור
זרנופולסקי אלכסנדר
פסי יונתן

נ. דניה סיבוס בע"מ FLORIAN

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C258019EDF9EFCDD422576AB0030238C/$FILE/C13AFABDFF475C274225768D002A8509.html
תאריך: 
14/01/10
Case ID: 
10630_6
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : דוד מזור זרנופולסקי אלכסנדר פסי יונתן
דוד מזור
זרנופולסקי אלכסנדר
פסי יונתן

דניה נ' כמאל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7D7E0DC3535697C7422576A700621B7F/$FILE/B1D374BCF813D5E0422576A2003F206F.html
תאריך: 
10/01/10
Case ID: 
9837_9
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : חץ טלי נתאי נדר
חץ טלי
נתאי נדר

דניה סיבוס נ' כמאל יאברוצ'ו ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6F6DE6D82AF1C257422576A700621CA2/$FILE/CFF4443B094B38CC422576A2003D78F7.html
תאריך: 
10/01/10
Case ID: 
8469_9
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : חץ טלי נתאי
חץ טלי
נתאי

ויקטוריה ברדה נ. אילת אורון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EC6D1409F7CD6E9C422576A4005150E3/$FILE/9B9DFD038829E2CD42257642002D08E1.html
תאריך: 
07/01/10
Case ID: 
8566_6
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אבו קאעוד כאמל אפללו חן גלית
אבו קאעוד כאמל
אפללו חן גלית
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system