נטע רות

נטע רות

גל אורון נ' אורסוס ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B5AA07D5692179D94225769D0051AE28/$FILE/129AC49A79CB594A42257696002DFFB6.html
תאריך: 
31/12/09
Case ID: 
12288_9
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : טל קרת רועי
טל קרת
רועי

הראל מוריץ נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4E60A3181CC205164225769D0051A506/$FILE/DC308411B2D35A0842257694005283FB.html
תאריך: 
31/12/09
Case ID: 
5367_8
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : דרנס הרצוג
דרנס
הרצוג

עופר דוידוביץ נ. אוטוגולד השכר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B8A44A8F149F0707422576940061B4FC/$FILE/3365C8B90E76607C42257616002888BC.html
תאריך: 
22/12/09
Case ID: 
8201_6
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : בוקסר יניב גרינפלד ליאת
בוקסר יניב
גרינפלד ליאת

עופר דוידוביץ נ. אוטוגולד השכר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B8A44A8F149F0707422576940061B4FC/$FILE/3365C8B90E76607C42257616002888BC.html
תאריך: 
22/12/09
Case ID: 
8201_6
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : בוקסר יניב גרינפלד ליאת
בוקסר יניב
גרינפלד ליאת

אליסף נחשונוב נ. בטוח לאומי-סנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F71BBF8EFBF98A7F4225768E0061E058/$FILE/ED2BCED17CB10DF9422575E0002F1EF7.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
2248_9
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : חלבגה עצמון
חלבגה
עצמון

אליסף נחשונוב נ. בטוח לאומי-סנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F71BBF8EFBF98A7F4225768E0061E058/$FILE/ED2BCED17CB10DF9422575E0002F1EF7.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
2248_9
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : חלבגה עצמון
חלבגה
עצמון

סולמי נעם נ. בני יהודה ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9ADE0734975F3B534225768B0061DE22/$FILE/FB0A1BFC93DDD858422576690027BE20.html
תאריך: 
13/12/09
Case ID: 
9492_6
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : פלס אלון שושני אביהוא
פלס אלון
שושני אביהוא

סולמי נעם נ. בני יהודה ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9ADE0734975F3B534225768B0061DE22/$FILE/FB0A1BFC93DDD858422576690027BE20.html
תאריך: 
13/12/09
Case ID: 
9492_6
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : פלס אלון שושני אביהוא
פלס אלון
שושני אביהוא

(..עיריית טירה נ. עבדאלחי מונה )בתיק עיריית טירה נ. עבדאלח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CCB968338527BE724225768B0061C904/$FILE/CC916F8089459EF2422576650046C138.html
תאריך: 
13/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : ראבי ואיל
ראבי ואיל

(..עיריית טירה נ. עבדאלחי מונה )בתיק עיריית טירה נ. עבדאלח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CCB968338527BE724225768B0061C904/$FILE/CC916F8089459EF2422576650046C138.html
תאריך: 
13/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : ראבי ואיל
ראבי ואיל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system