במהלך המשפט הועלתה על ידי תנובה הטענה כי מדינת ישראל היא שצריכה לשאת בהפרשי העלויות שנגרמו עקב ההנחיות החדשות שהוציא משרד האוצר. תנובה ציינה כי בעקבות חוק גיל הפרישה והעלויות הכרוכות בהחלתו

במהלך המשפט הועלתה על ידי תנובה הטענה כי מדינת ישראל היא שצריכה לשאת בהפרשי העלויות שנגרמו עקב ההנחיות החדשות שהוציא משרד האוצר. תנובה ציינה כי בעקבות חוק גיל הפרישה והעלויות הכרוכות בהחלתו

קרן הגימלאות נ. תנובה מרכז שית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0335CBAF401EDB33422575FC00587E83/$FILE/E61CA33E71D65F9F422575F1004151A6.html
תאריך: 
23/07/09
Case ID: 
7218_6
Case type: 
עב
שופטים : במהלך המשפט הועלתה על ידי תנובה הטענה כי מדינת ישראל היא שצריכה לשאת בהפרשי העלויות שנגרמו עקב ההנחיות החדשות שהוציא משרד האוצר. תנובה ציינה כי בעקבות חוק גיל הפרישה והעלויות הכרוכות בהחלתו
במהלך המשפט הועלתה על ידי תנובה הטענה כי מדינת ישראל היא שצריכה לשאת בהפרשי העלויות שנגרמו עקב ההנחיות החדשות שהוציא משרד האוצר. תנובה ציינה כי בעקבות חוק גיל הפרישה והעלויות הכרוכות בהחלתו
עורכי דין : אלישע שור ומיכל לבנון- פורת רועי
אלישע שור ומיכל לבנון- פורת
רועי

קרן הגימלאות נ. תנובה מרכז שית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0335CBAF401EDB33422575FC00587E83/$FILE/E61CA33E71D65F9F422575F1004151A6.html
תאריך: 
23/07/09
Case ID: 
7218_6
Case type: 
עב
שופטים : במהלך המשפט הועלתה על ידי תנובה הטענה כי מדינת ישראל היא שצריכה לשאת בהפרשי העלויות שנגרמו עקב ההנחיות החדשות שהוציא משרד האוצר. תנובה ציינה כי בעקבות חוק גיל הפרישה והעלויות הכרוכות בהחלתו
במהלך המשפט הועלתה על ידי תנובה הטענה כי מדינת ישראל היא שצריכה לשאת בהפרשי העלויות שנגרמו עקב ההנחיות החדשות שהוציא משרד האוצר. תנובה ציינה כי בעקבות חוק גיל הפרישה והעלויות הכרוכות בהחלתו
עורכי דין : אלישע שור ומיכל לבנון- פורת רועי
אלישע שור ומיכל לבנון- פורת
רועי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system