ח'אלד אשקר

ח'אלד אשקר

קופטי כריסטינה נ. פחרי אבראהי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9487A5BED50475C7422576000056DA25/$FILE/B26715BC9584F9FC422575FC00262EF8.html
תאריך: 
27/07/09
Case ID: 
8372_6
Case type: 
א
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : ח'אלד אשקר עמאד עווידה
ח'אלד אשקר
עמאד עווידה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system