כב' השופטת אסתר הלמן

כב' השופטת אסתר הלמן

יקיר נ. מועצה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A5F95106B5857B7422577030051755A/$FILE/31AF416FAED8EF6842257703002668D4.html
תאריך: 
12/04/10
Case ID: 
251_9
Case type: 
עתמ
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

בשארה חורי נ' איברהים חורי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/391EC0BAA28739BA422576A00052226A/$FILE/D391A0101ABF4A27422576A0002D9A0E.html
תאריך: 
03/01/10
Case ID: 
698_9
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן
עורכי דין : עמנואל צנטלר - בתפקידו ככונס
עמנואל צנטלר - בתפקידו ככונס

בשארה חורי נ' איברהים חורי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/91806822CC31B1674225767A0051541D/$FILE/664795708D82A0D04225767A0026931F.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
698_9
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן
עורכי דין : ע. עמנואל צנטלר - בתפקידו ככונס
ע.
עמנואל צנטלר - בתפקידו ככונס

יעקב יעקב נ. לארי מיכאל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/69C8529A6D1BEE574225767600519D77/$FILE/B20DD18291F6451B422576760026218D.html
תאריך: 
22/11/09
Case ID: 
177_9
Case type: 
עא
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

אברהם נ. יהודה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5154A645CC2A25E342257641005362D9/$FILE/48FE791763B9BBA7422576410022B4B5.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
הפ
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

משה נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BC6E28CD6B07B5F94225759E00560B15/$FILE/2AF2CA17B7B129144225759D0030F209.html
תאריך: 
20/04/09
Case ID: 
109_8
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

משה נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BC6E28CD6B07B5F94225759E00560B15/$FILE/2AF2CA17B7B129144225759D0030F209.html
תאריך: 
20/04/09
Case ID: 
109_8
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

מאיר שרבט נגד דוד אוחנה ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F0BC94FF61630CBE422575530055E16F/$FILE/85A436FAC105C8DC4225754900266BA7.html
תאריך: 
04/02/09
Case ID: 
558_5
Case type: 
א
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

לאלו נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B817C4D26644CC704225755100565B65/$FILE/23FCE740A9C3159742257551002273DA.html
תאריך: 
02/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
הפ
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן

מדינת ישראל נ. עבד בן עלי עבדאללה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/11E6BFF79BF11C794225752E0055D438/$FILE/7278493EE073947A422575230026C563.html
תאריך: 
29/12/08
Case ID: 
56_8
Case type: 
פ
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system