אודליה עסיס

אודליה עסיס

הדרי אדורם נ' עיריית ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3C8CC97D66FB2D1C422576030057160C/$FILE/A218A47DB2987767422576030039644F.html
תאריך: 
30/07/09
Case ID: 
50162_5
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
עורכי דין : אודליה עסיס
אודליה עסיס

הדרי אדורם נ' עיריית ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3C8CC97D66FB2D1C422576030057160C/$FILE/A218A47DB2987767422576030039644F.html
תאריך: 
30/07/09
Case ID: 
50162_5
Case type: 
א
שופטים : מרדכי בןחיים
מרדכי בןחיים
עורכי דין : אודליה עסיס
אודליה עסיס
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system