איל כהן פמת"א – פלילי

איל כהן פמת"א – פלילי

מ"י נ. כראג'ה פרק-פמתא-א/3010/08

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5E6B1B3B68B5BEDC4225752E005632EA/$FILE/E709FE6DD0E0D8554225752E0025F2B5.html
תאריך: 
29/12/08
Case ID: 
40136_8
Case type: 
פ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
עורכי דין : איל כהן פמת"א – פלילי צבי אבנון
איל כהן פמת"א – פלילי
צבי אבנון
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system