אלי שרז

אלי שרז

"אוחיון נ. דולב חברה לביטוח בע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8A598666F7964205422576080002E504/$FILE/1704C326315726034225760000465ED9.html
תאריך: 
04/08/09
Case ID: 
69004_1
Case type: 
א
שופטים : "...חישוב הפיצויים בדרך זו יהיה חישוב אקטוארי. אולם קביעת ההפסד בדרך זו אינה ניתנת תמיד לביצוע. כך יהיה כאשר שכרו האפשרי של הנפגע אינו ניתן לקביעה
"...חישוב הפיצויים בדרך זו יהיה חישוב אקטוארי. אולם קביעת ההפסד בדרך זו אינה ניתנת תמיד לביצוע. כך יהיה כאשר שכרו האפשרי של הנפגע אינו ניתן לקביעה
עורכי דין : אלי שרז קפלן אריה
אלי שרז
קפלן אריה

"אוחיון נ. דולב חברה לביטוח בע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8A598666F7964205422576080002E504/$FILE/1704C326315726034225760000465ED9.html
תאריך: 
04/08/09
Case ID: 
69004_1
Case type: 
א
שופטים : "...חישוב הפיצויים בדרך זו יהיה חישוב אקטוארי. אולם קביעת ההפסד בדרך זו אינה ניתנת תמיד לביצוע. כך יהיה כאשר שכרו האפשרי של הנפגע אינו ניתן לקביעה
"...חישוב הפיצויים בדרך זו יהיה חישוב אקטוארי. אולם קביעת ההפסד בדרך זו אינה ניתנת תמיד לביצוע. כך יהיה כאשר שכרו האפשרי של הנפגע אינו ניתן לקביעה
עורכי דין : אלי שרז קפלן אריה
אלי שרז
קפלן אריה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system