אלון נוי ואיריס רש

אלון נוי ואיריס רש

בסון נ. בנק לאומי לישראל בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C2BB08349A2FCD1A422576150051489B/$FILE/3C10B37FE525AD234225761400269496.html
תאריך: 
17/08/09
Case ID: 
2700_4
Case type: 
עב
שופטים : אילן איטח – שופט
אילן איטח – שופט
עורכי דין : אלון נוי ואיריס רש יוסף מצגר
אלון נוי ואיריס רש
יוסף מצגר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system