"חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל

"חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל

קו מור חברה לבניה בע"מ נ' חופית החברה העירונית לפיתוח התייורת באשדוד בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2750C7D288C7670F4225762200519B1C/$FILE/FAB5566559A4959A422576220032DFDC.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
198_6
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : "חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי
"חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל
קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי

קו מור חברה לבניה בע"מ נ' חופית החברה העירונית לפיתוח התייורת באשדוד בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2750C7D288C7670F4225762200519B1C/$FILE/FAB5566559A4959A422576220032DFDC.html
תאריך: 
30/08/09
Case ID: 
198_6
Case type: 
א
שופטים : גיל דניאל - שופט
גיל דניאל - שופט
עורכי דין : "חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי
"חופית" החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ שחם רפאל
קו- מור חברה לבניה בע"מ בעניין: עקיבא יוסי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system