מיכל שריר

מיכל שריר

מתכת השרון נ. הכשרת הישוב בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/35AA57019D7D8836422576020057A9F8/$FILE/F8597A76F3CB5FA5422576000038CC05.html
תאריך: 
29/07/09
Case ID: 
32225_4
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר

בטוח לאומי-סניף נ. הום סנטר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B26BD71BB02530884225760100562551/$FILE/A00C12FACA313556422575FA003D4022.html
תאריך: 
28/07/09
Case ID: 
45788_6
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : דויטש אברהם סטרכילביץ משה
דויטש אברהם
סטרכילביץ משה

בטוח לאומי-סניף נ. הום סנטר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B26BD71BB02530884225760100562551/$FILE/A00C12FACA313556422575FA003D4022.html
תאריך: 
28/07/09
Case ID: 
45788_6
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : דויטש אברהם סטרכילביץ משה
דויטש אברהם
סטרכילביץ משה

מד"י משרד הבטחון נ' לאפי ג'יהד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/801B074255163FFE4225760100562E11/$FILE/AF407A47FEADC400422575FB00401FA9.html
תאריך: 
28/07/09
Case ID: 
37918_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : פמת"א
פמת"א

מד"י משרד הבטחון נ' לאפי ג'יהד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/801B074255163FFE4225760100562E11/$FILE/AF407A47FEADC400422575FB00401FA9.html
תאריך: 
28/07/09
Case ID: 
37918_5
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : פמת"א
פמת"א

קליין צבי נ' אריה חב' לבטוח בע"מ ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D794101F728FBDCE422575F900576C10/$FILE/66DA7D7CFE3B21A8422575F800296420.html
תאריך: 
20/07/09
Case ID: 
44188_3
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר

דנון נ. איילון בע"מ - חברה לבט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8459518D7E042A16422575F900576F26/$FILE/DA8E7964C9E1B7D7422575F900279361.html
תאריך: 
20/07/09
Case ID: 
46712_7
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : מצגר אסתר
מצגר אסתר

מדמון נ. איילון בע"מ - חברה לב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F17E1096F7250E5F422575F800582A46/$FILE/9272C7D8C5075402422575F5003BBD5A.html
תאריך: 
19/07/09
Case ID: 
41202_7
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : אור חן (אוחנה) דוד ישראלי מאיר
אור חן (אוחנה) דוד
ישראלי מאיר

חביב חומרי בניה נ. הפניקס הישר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A3DBD3E91A0BA7E5422575F5005B5E22/$FILE/C3969F42CBA87598422575F4003AFB74.html
תאריך: 
16/07/09
Case ID: 
36432_6
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר

חביב חומרי בניה נ. הפניקס הישר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A3DBD3E91A0BA7E5422575F5005B5E22/$FILE/C3969F42CBA87598422575F4003AFB74.html
תאריך: 
16/07/09
Case ID: 
36432_6
Case type: 
א
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system