מיכל רובינשטיין

מיכל רובינשטיין

שאול ויסמן נ. ועדת המחוזית לתכ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/32BE7BC215E2DE3F4225766200513A2C/$FILE/7538EF3CF16AB65B42257650004E8DAC.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : ד"ר פרוכטמן ליבר מפרקליטות מחוז תל אביב שוב
ד"ר פרוכטמן
ליבר מפרקליטות מחוז תל אביב
שוב

שאול ויסמן נ. ועדת המחוזית לתכ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/32BE7BC215E2DE3F4225766200513A2C/$FILE/7538EF3CF16AB65B42257650004E8DAC.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : ד"ר פרוכטמן ליבר מפרקליטות מחוז תל אביב שוב
ד"ר פרוכטמן
ליבר מפרקליטות מחוז תל אביב
שוב

חב' מכון דע את נ. עיריית פתח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A5366F750B1F1CFD422576330061B29E/$FILE/C83E0763C0B7EE084225762B0057A6B8.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : בן שושן גודס דרור-לזר נירה פרלמן ריינהרץ
בן שושן
גודס
דרור-לזר נירה
פרלמן
ריינהרץ

ועד מחוז נ' המועצה הארצית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3AFBEED527DB63234225763000513D43/$FILE/59F51E4CE0AEF7924225757D004D733E.html
תאריך: 
13/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : יצחקניא
יצחקניא

מאקנאן נ. עיריית יבנה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/23A1B3C825938EEA422576190040C387/$FILE/774C72ECE892CBE54225760E005371B1.html
תאריך: 
21/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : בראש סמדר כהן שפירא אלטמן
בראש
סמדר כהן
שפירא אלטמן

מאקנאן נ. עיריית יבנה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/23A1B3C825938EEA422576190040C387/$FILE/774C72ECE892CBE54225760E005371B1.html
תאריך: 
21/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : בראש סמדר כהן שפירא אלטמן
בראש
סמדר כהן
שפירא אלטמן

בית אבות ויטמן נ. עירית בני בר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/31B8F5AF5EF5E823422576170051CD7D/$FILE/B9FCC6B1E7CD6DA1422576080041507E.html
תאריך: 
19/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עמנ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : דביר חגית המאירי פרלרוט שירי
דביר
חגית המאירי פרלרוט
שירי

רם מרכז דיור לקשיש נ' מנהל הארנונה עירית ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A7D0DB4735D2B7D3422576170051A5ED/$FILE/192C6BC235A3108A42257601003418E6.html
תאריך: 
19/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עמנ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : גלית גרימברג
גלית
גרימברג

באור נ. ועדת הערר המחוזית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/51B9DC73D92786A7422576020065CF98/$FILE/C3DCE99DE1872BC3422575FB0044BA69.html
תאריך: 
29/07/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : בירן (רקם) ענת הראלה אברהם אוזן עדי ניר בנימיני מפרקליטות
בירן (רקם) ענת
הראלה אברהם אוזן
עדי ניר בנימיני מפרקליטות

תנובה-מרכז נ. עיריית פתח תקוה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5B72DD7AACA1CDB04225760200577E82/$FILE/D0294D056D9FCC30422575F900425189.html
תאריך: 
29/07/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : מוסרי דקלה
מוסרי דקלה
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system