אפרת הורוביץ

אפרת הורוביץ

פאדי הזאז נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F0DE04602F90C300422576400061B3F4/$FILE/1B211AF09127B77F42257630002E860E.html
תאריך: 
29/09/09
Case ID: 
2372_7
Case type: 
א
שופטים : לעניין מצבו הבריאותי של התובע יש לציין כי התובע עבר שתי בדיקות רפואיות אצל הרופא התורן במעצר. בהתאם למזכר מיום 13.3.07 סעיף 1
לעניין מצבו הבריאותי של התובע יש לציין כי התובע עבר שתי בדיקות רפואיות אצל הרופא התורן במעצר. בהתאם למזכר מיום 13.3.07 סעיף 1
עורכי דין : אפרת הורוביץ כותאב יונתן
אפרת הורוביץ
כותאב יונתן

פאדי הזאז נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F0DE04602F90C300422576400061B3F4/$FILE/1B211AF09127B77F42257630002E860E.html
תאריך: 
29/09/09
Case ID: 
2372_7
Case type: 
א
שופטים : לעניין מצבו הבריאותי של התובע יש לציין כי התובע עבר שתי בדיקות רפואיות אצל הרופא התורן במעצר. בהתאם למזכר מיום 13.3.07 סעיף 1
לעניין מצבו הבריאותי של התובע יש לציין כי התובע עבר שתי בדיקות רפואיות אצל הרופא התורן במעצר. בהתאם למזכר מיום 13.3.07 סעיף 1
עורכי דין : אפרת הורוביץ כותאב יונתן
אפרת הורוביץ
כותאב יונתן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system